Müjde!!! 4/C Statüsünde Görevli Eğitim Çalışanları Artık Sendika Üyesi Olabilmektedir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C bendine göre istihdam edilen personelin sendika üyelikleri, kurumlar tarafından 4/C'li personelin sendika üyesi olamayacağı gerekçesiyle işleme alınmamaktaydı. İşleme alınmayan sendika üyelikleri ile ilgili sendikamızca, ve diğer sendikalarca da çok sayıda dava açılmış, açılan davalar sonucunda  mahkeme kararları ile 4/C'li personelin sendika üyelikleri kabul edilir duruma gelmişti. Ancak; bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın sendikamıza ve 81 İl Valiliği'ne göndermiş olduğu 31/12/2009 tarihli ve 3310/104305 sayılı yazısı ile son buldu. Bundan böyle mahkeme kararlarına gerek kalmadan 4/C'li arkadaşlarımız da artık sendika üyesi olabileceklerdir.

Bu kazanımın; 4/C'li eğitim çalışanları arkadaşlarımız için bir milat olması temennisiyle; bu konuda ki mücadelemiz, 657 sayılı Devlet Memuru Kanuna tabi 4/B ve 4/C statülerinde çalışan tüm eğitim çalışanları arkadaşlarımızın 4/A statüsüne geçirilmesine kadar devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yazısı için Devamını Okuya Tıklayın.

picture

+