V.H.K.İ. Kadrolarına Atama Süreci Sorunlu Başladı.


Başvuruları 04-08 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacak VHKİ kadrolarına atama işlemi belirsizlik içinde devam etmektedir. Bilindiği üzere söz konusu atama işlemleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca Valiliklerce yapılacaktır. Ancak; başvurular başlamış olmasına rağmen valiliklerce, atamaların puan ve tercih üstünlüğüne göre nasıl yapılacağı, adaylara tercih hakkı tanınıp tanınmayacağı (a ilçesinde görevli personelin b ilçesinde münhal bulunan VHKİ kadrosunu tercih edip edemeyeceği) konularında ülke genelinde uygulama birliğinde eksiklikler yaşanacağı sendikamıza iletilen sorunlardan anlaşılmaktadır.

Söz konusu aksaklıkların yaşanmaması, uygulamada birliğin sağlanması maksadıyla,(özellikle yapılacak atamalarda il içi yer ve kurum değişikliklerinin önüne geçmeden puan üstülüğüne göre tercih hakkı tanınması konusunda) Sendikamızca,  Milli Eğitim Bakanlığı Kadro Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile yapılan görüşme neticesinde atamaların nasıl yapılacağı konusunda valiliklere ek bir talimat gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Sendikamız girişimleriyle illere gönderilecek talimat neticesinde yaşanması muhtemel aksaklıkların önlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bu süreçte yaşanacak aksaklıkların tarafımıza iletilmesi halinde, sendikamızca sorunların çözümü noktasında gerekli gayret ve çalışmalar ivedilikle gerçekleştirilecektir.     

Kamuoyuna ve eğitim çalışanlarına duyurulur.


+