MEB DUYURU

 MEB, Şeflik Sınavı Sonucu Atama Başvuru Duyusunu Yaptı.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şef kadroları için 14 Kasım 2009 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atama başvuruları 21/12/2009 - 23/12/2009 tarihleri arasında elektronik ortamdam alınacaktır.

İlan edilen boş kadrolara ilişkin atama başvuru klavuzu Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/,http://www.personel.meb.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır.MEB

+