Şeflik Sınavı Hatalı Soruları İptal Edilmedi mi?

Hatalı Soruları Yargıya Taşıyoruz...

Milli Eğitim Bakanlığı taşra ve merkez kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına olanak tanıyan Şeflik sınavı 14 Kasım 2009 tarihinde yapılmıştı.

Yapılan şeflik sınavına ilişkin soruların Sendikamız ARGE birimince incelenmesi neticesinde 2 sorunun hatalı olduğu ve 1 sorunun ise cevap şıkkının yanlış olduğu belirlenmiş, yanlış sorulan 2 sorunun iptali ile 1 sorunun cevap şıkkının değiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına 17/11/2009 tarih ve 359 sayılı resmi yazımızla talepte bulunmuştuk.

Ancak; Şeflik Sınav sonuçları 25 Kasım 2009 tarihinde açıklanmıştır. Sınavda sorulan hatalı soruların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ile ilgili şuana kadar sendikamıza herhangibir bilgi gelmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde de herhangibir olumlu veya olumsuz bilgiye ulaşılamamıştır. İllerde sınava giren eğitim çalışanları arasında yaptığımız görüşmelerde hatalı soruların iptal edilmediği kanaatine ulaşmış bulunmaktayız.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili derhal açıklama yapmak zorundadır. Çünk yüzlerce eğitim çalışanı hatalı olduğu kesin olan 2 soru ve cevap şıkkı yanlış olan 1 soruyla baraj altında kalarak sınavda başarısız olmuşlardır.

68-69 puan alarak sınavda başarısız olan eğitim çalışanlarına hatalı 2 soruyla cevap şıkkı yanlış olan 1 sorunun Bakanlıkça değerlendirilmeye alınıp alınmadığını hakkında bilgi verilmesi Şeffaf Devlet olmanın gereğidir.

Bu sebeple, 14 Aralık 2009 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığından Şeflik sınavı hatalı sorularının ve yanlış cevap şıkkının değerlendirilmeye alınıp alınmadığı hususunda bir açıklama yapılmasının beklenmesine, herhangibir açıklama gelmediği takdirde Konunun Yargıya taşınması hususunda Sendikamız Genel Başkanlığınca Sendikamız Hukuk Bölümüne Yetki verilmiştir.

Kamuoyuna ve Üyelerimize saygıyla duyrulur.

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI


+