KAYMAKAM TAKDİRLERİ ÖĞRETMENE PUAN, EĞİTİM ÇALIŞANLARINA AFERİN OLARAK GEÇİYOR.

MEB Çifte Standartlarını MEB FARKI başlıklarıyla gündeme getirmeye devam ediyoruz. Sınav Başvuru ücretleriyle başlattığımız, Farklı Sınav Başarı Puanlarıyla devam ettiğimiz MEB FARKI uygulamalarına bir yenisini daha eklendi.

M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin Ek-1 Değerlendirme Formu'nda ve M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Ek-2 Değerlendirme Formunda Kaymakamların verdiği takdir belgeleri puanlama dışı bırakılmaktaydı. Devamı ve Resmi Başvurumuz için Tıklayın!

Geçtiğimiz aylarda müdür yardımcılığı sınavı başvuruları sırasında, Ek-2 Değerlendirme Formunda yapılan değişiklik ile kaymakamlık takdir belgeleri de puanlamaya ilave edilmişti. Bu yapılan değişikliğin Meb Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin eki Ek-1 değerlendirme formunda da yapılması ve bir çifte standart oluşmaması konusunda sendikamızca bakanlık yetkilileri daha önce uyarılmıştı.

Ancak; geçen zaman zarfında bakanlıkça bu konuda bir girişimde bulunulmamış olması  nedeniyle yaşanan bu çifte standardın ortadan kaldırılmasını birde yazılı olarak talep ettik.

2010 şubat ayında başvuruları alınacak (Yardımcı Hizmetler Sınıfı) görevde yükselme sınavları ve eğitimleri de göz önünde bulundurularak söz konusu değişikliğin bir an önce yapılması eğitim çalışanları için hayati bir önem arz etmektedir.

RESMİ TALEBİMİZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğüne)

İlgi       :a)M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkinYönetmelik

              b) M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkinYönerge'nin 6. maddesinde; "Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan; a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele Takdir Belgesi verebilir." Denilmektedir.

            Söz konusu yönergeye göre takdir belgelerinin verilmesinde kaymakamlara da yetki verilmektedir. Takdir belgeleri personele idare tarafından çalışma ve üstün gayretlerinden dolayı verilen, ödül vasfı taşıyan bir belgedir.

            Ancak: Genel İdari, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfının tabi olduğu ilgi (b) yönetmeliğin Ek-1 değerlendirme formuna göre kaymakamlarca verilen takdir belgelerinin geçersiz hatta bu belge bir ödül ise, değersiz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü; Ek-1 değerlendirme formunun 4. maddesinde "ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan a) takdir belgesi 2 Puan) denilmek suretiyle kaymakamlarca verilen takdir belgeleri değerlendirmeye alınmamaktadır.

            Bu durum ilçelerde bin bir güçlükle her türlü yoksunluğa karşı özveriyle çalışan personelin ödüllendirilmesi gerekirken maalesef başka bir haksızlıkla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

            İlgi (a) yönetmeliğin Ek-2 değerlendirme formunda da daha önce kaymakamlarca verilen takdir belgeleri puanlama dışı bırakılmaktaydı. Bu durum müdür yardımcılığı başvuruları sırasında tepki çekti. Ve bu adaletsizlik 08/08/2009 tarihli ve 26961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ek-2 formunda yapılan değişiklik ile giderildi.

            Ancak sadece Ek-2'de yapılan bu değişiklik, kaymakamların milli eğitim bakanlığında eğitim öğretim hizmetlerinde görevli personele verdiği takdir belgesinin kabul edilip değerlendirme formunda puan verilirken, yine aynı kaymakamca yine aynı bakanlığın g.i.h., t.h., yh. Sınıfında görevli personeline verilen takdir belgeleri kabul edilmeyip ek-1 değerlendirme formunda puanlama dışı bırakılmaktadır.

Yukarıda izah edilen bu çelişkili durumun ortadan kaldırılması maksadıyla ilgi (a) yönetmelik eki olan Ek-2 formunda yapılan değişikliğin aynısının ilgi (b) yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 formunda da yapılarak kaymakamlarca verilen takdir belgelerinin Ek-1 değerlendirme formunda da puanlamaya katılması hususunda gereğini önemle arz ederim.

S. Burçin POYRAZ

Genel Sekreter

+