SINAVSIZ ATAMASI YAPILAN ŞUBE MÜDÜRLERİNİ BAKANLIK DERHAL İPTAL ETMELİDİR!

Sendikamızca Danıştay nezdinde açılan dava sonucunda, MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25.maddesinin 1/c maddesinde yer alan "Şube Müdürlüğü" ibaresinin yürütmesi durdurulmuştu.

Yargı kararı gereği, yönetmeliğin yayım tarihi olan 04/03/2006 tarihinden itibaren sınavsız ataması yapılan merkez/taşra tüm şube müdürlerinin atamalarının iptal edilmesi gerektiği hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız resmi yazımıza cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yazımıza verdiği cevapta, sınavsız ataması yapılan şube müdürlüklerinin atamasının iptal edilip edilmeyeceği hakkında herhangibir müspet veya menfii bilgi vermediği, Mahkeme kararı gereği sınavsız şube müdürü atamasını yapmayacağı ve şube müdürlüğü sınavının yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmektedir.

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞÜ: Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına yazdığımız resmi yazımızda istenilen bilgilerin net olarak vermekten Bakanlık kaçınmıştır. Çünkü resmi yazımızla Yargı kararıyla sınavsız şube müdürü atamasının mümkün olamayacağı belirtilerek, yönetmelik yayım tarihinden itibaren yapılan tüm sınavsız şube müdürü atamalarının iptali istenmiştir. Ancak Bakanlık Yargı kararını uygulayıp uygulamayacağı hakkında bilgi vermeyerek, kamuoyunun beklentisi aksine yine gizli kapılar ardında bu süreci yöneteceği anlaşılmaktadır.

Sendikamız hukuk bürosunca yapılan açıklamaya göre:  "Mahkeme kararına rağmen sınavsız ataması yapılan şube müdürlerini iptal edip etmeyeceği belirsiz olan Milli Eğitim Bakanlığının boş şube müdürlüğü kadrolarını nasıl ilan edecektir. Yargı kararını uygulamadan yapılan sınavında yine yargıya gidilerek iptal edilmesi şüphesizdir. Bakanlığın verdiği cevabı olumsuz verilen bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Konu ile ilgili hukuksal süreci başlattık. Önümüzdeki günlerde "İptali Yapılmayan Şube Müdürlüklerinin İptal Edilmesi" için tekrar Yargıya gitmemiz kaçınılmaz olmuştur."

Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında: "Sınavsız ataması yapılan şube müdürlerinin hukuksal anlamda hükümsüz olduğuyla ilgili yargı kararı ortadadır. "Sınav Açacağız" sözü Yargı kararından kaçınmanın diğer adı haline getirilmemelidir. Teammüller gereği önce yargı kararı uygulanmalı akabinde boş kontenjanlar açıklanarak sınav yapılmalıdır. Doğru ve yapılması gereken uygulama da budur.

Yargı Kararının uygulanmaması Bakanlığın Kurumsal kimliğine zarar vereceği gibi, güvenirliğinin yok olmasına ve Bakanlığın birilerini koruyup kolladığı gibi bir düşüncenin oluşmasına neden olacaktır. " Dedi.

picture

+