TEDAVİ YOLLUKLARI İLE GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILAN ADAYLARIN YOLLUKLARI NEDEN ÖDENMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan eğitim çalışanlarının tedavi ödenekleri ile Görevde Yükselme Eğitimine katılan Şef adaylarının yolluk ve yevmiyelerini neden ödenmiyor ?

Türkiye'nin en büyük kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 2009 yılı hariç geçmiş yıllara ait herhangibir tedavi ödeneği borcu olmadığını, bu ödeneklerin tümünün ödendiğini belirtmişti. Ancak sendikamızca 81 il valiliğine yazdığımız resmi yazımıza valiliklerden aldığımız cevapların Bakanlığın açıklamalarıyla örtüşmemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yaptığımı görüşmelerde ödenek yetersizliğinden bahsedilmektedir. Sağlığına kavuşmak için büyükşehirlere gelip günlerce hastanede koşuşturan eğitim çalışanlarının yaptıkları harcamaları mevcut maaşlarıyla karşılamalarına imkan yoktur. Kredi kartlarından yapılan tedavi harcamaları Milli Eğitim Bakanlığınca zamanında ödenmediği takdirde faizlerle birlikte hacize kadar gitmektedir.

Devletin memurunu bankaların pencesine kendi isteğiyle teslim etmesi kabul edilemez bir tutumdur. Ödenek yetersiz bahaneleri üretmek yerine sorunun çözülmesi için gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır.

09-20 Şubat 2009 tarihinde yapılan görevde yükselme eğitimine katılan adayların yolluk ve yevmiyelerinin de halen ödenmediği ve bu ödeneklerin ne zaman ödeneceği ile ilgili herhangibir bilginin de verilmediği kamuoyunun bilgisindedir.

Oysaki, Ankarada veya başka bir il'de yapılan müdürler toplantısının yolluk ve yevmiyeleri zaman vakit kaybettirilmeden hesaplanıp aktarılmaktadır. 8 ay önce yapılan görevde yükselme eğitimine katılan eğitim çalışanlarının yolluk ve yevmiyeleri neden ödenmemektedir.  Bu sorundan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin haberi yokmudur?

Teç-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına Tedavi yollukları ile Görevde Yükselme Eğitimine katılan Eğitim Çalışanlarının yolluk ve yevmiyelerinin ödenmediğini hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Sendikamızca; 81 İl Valiliğinden gelen 2007-2008-2009 yıllarına ait ödenmeyen tedavi yollukları ile 8 ay önce Eğitime katılan eğitim çalışanlarının yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesi gerektiğini hakkında MEB İdari Mali İşler Başkanlığına  resmi yazı yazılmıştır.

+