TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA TEK MADDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU

Yıllardır yapılan Toplu Görüşme Masasına klasörlerle dolu sorunlarla gidilmesi, kurulan masadan işveren lehine sonuçlar çıkmasına neden olmuştur. Kamu çalışanları ise yetkili sendikalar sayesinde verilene razı olmak zorunda bırakılmıştır.

Hamasi nutukların, siyasi salvoların zamanı değildir. Kamu çalışanlarının örgütlü bir toplum ve çalışma hayatı bilinciyle biraraya geldikleri sendikaların toplu görüşme masasında TEK YUMRUK olması ve güçlerini birleştirmesi önemli kazamınların alınmasına katkı sağlayacaktır.

Kamu Çalışanlarının teveccühü ile Yetki alan sendikaların, sendikal hareketin en önemli gücünü oluşturan TOPLU İŞ SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU'nun çıkarılmasını hedeflemek olmalıdır.

Çünkü, Toplu sözleşmeli ve grevli sendikalar kanunun olmadan yapılan sendikal mücadele her zaman kör ve topal yürüyen, kamu çalışanları nezdinde sürekli güven kaybeden, işverini güldürüp kamu çalışanlarını ağlatan kalıplaşmış bir yapı haline hızla gelecektir. Hatta bu yapının daha sağlam temellere dayanmasını isteyen ve sendikaların gücünü eritmek için ellerinden geleni yapmayı kendilerine görev bilen veya görevlendirilen bazı odakların olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sivil Toplum Örgütü olan Sendikalların ve konfederasyonların gerçek gücüne kavuşması, işçi sendikalarında olduğu gibi Toplu İş Sözleşmeli ve Grevli Sendikalar Kanunu ile mümkündür.

Aynı masa etrafında işveren ve kamu çalışanlarını temsilen toplanan gruplar arasında güç dengesizliği vardır. İşveren tarafı masaya her istediği alabilecek güçte otururken, Kamu çalışanları tarafı olan sendikaların Grev hakkı olmadığından sadece talep etme gücü bulunmaktadır.

Her yıl yapıldığı gibi yetkili sendikalar, klasörlerce sorunlarla masaya oturursa Toplu görüşme masasından çıkacak sonucu bilmek için medyum olmaya, fala bakmaya gerek yoktur. Geçmiş yıllarda yapılan toplu görüşmelerin sonuçlarını incelemek bu yılki sonuca ışık tutacaktır.

Geçmişte yapılan yanlışlardan ders çıkararak, bu yıl tüm yetkili sendikaların hiçbir zam, tazminat talebi vb. isteği olmadan ağız birliği yaparak, masaya birlik ve beraberlik içinde oturmalıdır. Masada sadece ve sadece "TOPLU İŞ SÖZLEŞMELİ VE GREVLİ SENDİKALAR KANUNU"NUN çıkarılması için mücadele edilmelidir.

Toplu İş Sözleşmeli ve Grevli Sendikalar Kanununu çıkarıldığı takdirde mevcut hak gaspları, mali ve özlük hak kayıpları çok daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde önlenerek, Sendikal Mücadele gerçek zemininde yapılarak, gerçek gücüne kavuşacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+