ŞEFLİK SINAVI ÖNCESİ 81 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE 1000 KADRO TAHSİS EDİLMELİDİR.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilan ve duyurusu yapılan şeflik sınavında ilan edilen kadroların yetersiz olması ve bir önceki sınava giremeyen eğitim çalışanları aleyhinde mağduriyetler yaratacağını dikkate alarak Milli Eğitim Bakanlığından kadro tahsisi yapmasını talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığınca şeflik sınavı öncesi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 1000 kadro tahsisinin yapılması hakkındaki sendikamızın resmi talep yazısı aşağıdadır:

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Kadro Dairesi Başkanlığı)

                                     ANKARA

İlgi      : a) 02/07/2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.02.03./ 57257 Sayılı yazınız.

              b) 23/06/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.03/54009 sayılı Makam Onayı.           

            Merkez-Taşra Teşkilatında boş bulunan Şef kadrolarına görevde yükselme yazınız ve eki kılavuz incelenmiştir.

            Yapılan inceleme sonucunda; Taşra Teşkilatında 3, 4 ve 5'inci derecelerden taşra teşkilatında 3466 adet, merkez teşkilatında 88 adet boş şef kadrolarına yönelik planlanan ve kılavuzda yayımlanan kontenjanların, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yeteri kadar verilmediği görülmüştür.

            Bakanlığımızca yaptığımız görüşmelerde; İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yeteri kadar kadro tahsisi yapılacağı ve personellerin mağdur edilmeyeceği hususu görüşülmüştü. Değişik illerden sendikamıza yapılan, yazılı ve sözlü müracaatlarda İl emrine verilen kontenjanların yetersiz olduğu bildirilmektedir.

            Bu nedenle; Kılavuzda yer alan ve İl emrine verilen kadro sayılarının yetersiz olması, bir önceki sınava giremeyenler aleyhine mağduriyetler yaratacağı kesin olup, 1000 adet kadronun 81 il Milli Eğitim Müdürlüklerine tahsis edilmesi durumunda haksızlığın önüne geçilmiş olunacaktır.

            Bilginizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                      Ümit DEMİREL

                                                                                                                      Genel Başkan


+