2006 YILINDAN İTİBAREN SINAVSIZ ATAMASI YAPILAN TÜM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

Sendikamızca, Eğitim çalışanlarının Şube Müdürü olabilmeleri için Danıştay nezdinde açılan davamız sendikamız lehine sonuçlanmış ve mahkeme kararı Milli Eğitim Bakanlığına Danıştay Mahkemesi tarafından tebliğ edilmiştir.

Ancak, sendikamıza gelen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı Mahkeme kararını hiçe sayarak bazı il ve ilçelerde hala sınavsız şube müdürü atamalarına devam ettiği,hatta mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi gereken sınavsız şube müdürlüklerinin iptal edilmediği anlaşılmaktadır.

Sendikamızca; Milli Eğitim Bakanlığının Yargı Kararına uymasını ve yönetmelik yayım tarihi olan 2006 yılından bu güne kadar sınavsız ataması yapılan tüm şube müdürlüklerinin iptal edilmesi hakkında resmi yazı yazılmıştır. 

picture

+