EĞİTİM ÇALIŞANLARI ADINA YALNIZ BİZ MASADAYDIK!

ŞEFLİK SINAVI - NORM KADRO UYGULAMASI - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI SORUNLARI

18 Haziran 2009 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet ORMAN'ın daveti ile Genel Başkan Ümit DEMİREL, Genel Sekreter S. Burçin POYRAZ, Genel Teşkilatlandırma Başkanı Niyazi DAĞCI, Genel Toplu Pazarlık Sekreteri Cemil ÖZDEMİR ve Kadro Daire Başkanı Hacer ÖZDOĞAN'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Sadece sendikamızın davet edildiği söz konusu toplantıda eğitim çalışanı arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren ve sendikamızca üzerinde yoğun mesailer harcanan konulardan olan ŞEFLİK SINAVI, NORM KADRO UYGULAMASI VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELLERİNİN SORUNLARI hakkında Bakanlığın yapmayı plandığı çalışmalar hakkında bilgi alış-verişi yapılmıştır.

VARAN 1- ŞEFLİK SORUNU

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Aralık 2008 tarihli resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu yönetmeliğin 7-1/c maddesiyle şeflik sınavına katılma şartlarına "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." Şartı eklenmiş ve akabinde Şubat ayı'nda yapılan Şeflik Eğitimi ve Sınavlarına, 2007 yılında vhki,sayman, teknik hizmetler sınıfına geçiş yapan eğitim çalışanları katılamamıştı. Sendikamızca yapılan tüm girişimlerde bir sonuç vermemiş, haksız bir uygulamayla bu arkadaşlarımız mağdur edilmişti.

 Ancak;  Geçtiğimiz günlerde Danıştay 2. dairesince söz konusu yönetmeliğin "Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak." hükmü hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karar ile sendikamızın ve mağdur olan arkadaşlarımızın haklılığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu konuda Bakanlığın söz konusu mahkeme kararı ile ilgili yapacağı işlemler hakkında verilen bilgiler şunlardır;

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Mahkeme kararını yerine getirmek ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için "2009 Temmuz ayı içindeboş olan 3500 adet kadro için Şeflik Görevde yükselme eğitimi ve sınav duyurusu yapılarak muhtemelen Eylül 2009 ayı içersinde de şeflik görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacağı,

Ayrıca Nisan ayında yapılan şeflik atamalarının iptali edilmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.

VARAN 2 - NORM KADRO UYGULAMASI

Eğitim çalışanları için önemli bir diğer konu olan norm kadro sistemi üzerinde durulmuş;netice olarak sendikamız girişimleri neticesinde hayata geçen, Taşra Teşkilatı Okul Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar ile yürürlüğe giren norm kadro sisteminin olmazsa olmazı olan Norm Kadro Sistemine Dayalı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde Bakanlık çalışmalarında sona yaklaşıldığı, taslak hazır hale gelir gelmez yine sendikamızın ve bakanlık yetkilileri arasında yapılacak toplantılarda yönetmeliğe son şeklinin verilerek, yönetmeliğin bir an önce yürürlüğe girmesinin sağlanacağı tarafımıza iletilmiştir.

VARAN 3 - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI SORUNLARI

Son olarak yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımızın sırtına aşırı iş yükü olarak dönen hizmetli personel sayısında ki açığı ve açığın ne şekilde kapatılması ile ilgili çözüm önerileri konusu görüşüldü. Daha önce sendikamızca çözüm önerisi olarak gündeme getirilen gideri merkezi bütçeden karşılanacak hizmet alımı yöntemi konusunda 2010 yılı bütçesine ödenek konulması ve personel açığının bu şekilde giderilmesi için Maliye Bakanlığı'na talep yazısının gönderildiği, bütçeye söz konusu ödeneğin eklenmesi ile personel açığının kapatılacağı, bu sorunun giderilmesinden sonrada mevcut yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız için görevde yükselme sınavı açılacağı belirtilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkez

+