Sınavsız ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TEÇ-SEN Engeli

  DANIŞTAY'DAN TARİHİ KARAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE SİYASİ ATAMALARA SON !

KARİYER VE LİYAKATA DAYALI DÖNEM BAŞLADI.

Sendikamızca Yargıya taşınan MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25.maddesi 1/c bendinde yer alan A ve B Tipi okullarda Müdür olarak görev yapanların sınavsız Şube Müdürü olabilmesine imkan tanıyan ve Eğitim Çalışanlarının dolaylı olarak kariyer yapmasını engelleyen maddenin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.

İlgili Maddenin "Şube Müdürlüğü" ibaresinin yürütmesini durduran Danıştay 2. Daire Mahkemesi gerekçesinde "... Anılan görevlere atanmada Eşit Koşullara Tabi Olma İlkesini İhlal edici nitelikte bulunduğundan hukuka uygun görülmemiştir." Denmiştir.

Danıştay, bu kararıyla sınavsız şube müdürlüğü atamasının önüne geçerek eğitim çalışanlarının kariyer ve liyakata uygun bir şekilde görevde yükselmesinin önünü açmıştır.


picture picture picture

+