Hizmetli "Doktora" yapsa, bakanlık sınav açmadığı için hala hizmetli olarak mı istihdam edilecek!

GENEL BAŞKANIMIZ ÜMİT DEMİREL : "Üniversite mezunu olup yardımcı hizmetler sınıfında hala bir eğitim çalışanını istihdam etmeye devam etmek o ülkeye verilecek en büyük zarardır. Bir hizmetli "DOKTORA" yapsa, bakanlık sınav açmadığı için hala hizmetli olarak mı istihdam edilecek.!"

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye'nin en büyük kurumu olan Milli EĞİTİM Bakanlığının en temel ve birinci ödevi Eğitim ve Bilimi destekler nitelikler taşıması ve gençlerimizin Eğitim ve Bilim alanında ihtisas sahibi olmasının önünü açması gerekirken kendi kurum bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarının EĞİTİMLERİNİ tamamlamasına rağmen KARİYER imkanı tanımaktan imtina etmesi dikkat çekicidir.

Bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığında Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının % 26'sı Önlisans ve Lisans mezunu (Üniversite mezunu) iken, %43'ü Lise mezudur. Lise mezunlarının %68 halen bir üniversitede öğrenimlerine devam etmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı adı yardımcı hizmetler sınıfı olan bu kadrolara her zamanki yaptığı haksızlığa dur durak vermeden devam ettirmektedir.

Öğrenim durumları itibarıyla bir üst kadronun tüm müktesebatını taşıyan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarının Kariyer İmkanlarının bir an önce tanınması ve görevde yükselme sınavlarının adil, şeffaf ve adına yakışır bir şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitimlerini ve Sınavlarını yapmadaki sabıkası dikkate alındığı takdirde artık ben yaptım olacak mantığından uzak bir yaklaşımla, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak eğitim ve sınavların yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Çünkü yaptığı her eğitim ve sonrasındaki sınavların yargı kararıyla bozulup bozulmayacağı şüphesiyle görev yapacak olan eğitim çalışanlarının iş hayatından verim alınması mümkün bulunmamaktadır.

Amaç; Eğitimli personellerin bir üst unvanda temsil edilmesi olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda hareket ederek sınavların en yakın zaman diliminde yapılması gereklidir. En son 3 yıl önce yapılan yükselme sınavlarına giremeyen binlerce eğitim çalışanları liseyi ve üniversiteyi bitirmiştir. Liyakat ve Kariyer Haklarını isteyen binlerce eğitim çalışanlarının haklı feryatlarına Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka cevap vermelidir.

Ülkemizin en büyük problemi arasında "Beyin Gücünü" etkin ve verimli kullanmaması yeralmaktadır. Üniversite bitirerek eğitim ve bilim alanında ilerleme kaydetmiş eğitim çalışanlarının kurum içinde daha etkin ve verimli görevlere getirilerek beyin gücünden yararlanılması sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.

Bu mantıkla "Bir hizmetli "Doktora" yapsa, bakanlık sınav açmadığı için hala hizmetli olarak mı istihdam edilecek.!" 

Örnek verecek olursak,

Dr.Mehmet YÜCEL

     Hizmetli

Üniversite mezunu olup yardımcı hizmetler sınıfında hala bir eğitim çalışanını istihdam etmeye devam etmek o ülkeye verilecek en büyük zarardır ve bu zararın neresinden dönersek kardır.

Ülkemizde bu ve buna benzer traji-komik durumlar oluşmaya başlamıştır. Bu traji-komik durumu önlemek ve bertaraf etmek, Milli Eğitim Bakanımız Nimet ÇUBUK'cu ile Milli Eğitim Bürokratlarının görevidir.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

+