DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Sendikamız Genel Merkezince hazırlanan ve TBMM başkanlığına sunulan "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Tüm Eğitim Çalışanlarına verilmesi için başlatılan destek arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'i makamında ziyaret ederek, "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin" Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm personellere verilmesi hakkındaki kanun teklifine destek verilmesini istedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK ile 1 saate yakın yapılan görüşmeye Ankara 1. ve 2. Bölge Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleride katıldı.

Yapılan görüşme de Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL " Öncelikle eğitim çalışanları adına yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının sadece sorunlarını anlatıp, "sorun budur. Çözün!" mantığını kabul etmeyen bir sendikal anlayışla sorunlar yanında çözümleri üreten ve bu çözümler ekseninde hareket etmeyi benimsemiş bir sendikayız. Bu itibarla eğitim çalışanlarının diğer bakanlıklarda aynı görevi yapan kamu çalışanlarından çok daha az bir ücret aldığı ve buna mukabil günlük çalışma sürelerinin 10-12 saat olduğu bilinmektedir.

Eğitim çalışanlarının hemen hemen tüm sorunlarının temel kaynağı "Eksik İstihdam ve Personel İhtiyacı"dır. Bakanlığın kendi kendine yeter hale gelip işlerlik sağlaması için gerekli olan personel sayısı, mevcut çalışanın iki katına ulaşmıştır.

Özlük ve mali temel haklar konusunda mağdur olan eğitim çalışanlarının sorunlarına, kurum içinde yapılan mali haksızlıklarda eklenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından görev yapan Eğitim Çalışanlarına ödenen ancak diğer hizmet sınıflarının ödenmeyen "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin" kurum içinde "Üvey Evlat" hissi uyandırdığı hepimizin malumudur.

Sayın Bakanım, 650 bin çalışanın bu ödenekten yararlandırılıp, 65 bin eğitim çalışanı kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu ücret adaletsizliğinin giderilmesi için sendikamızca hazırlanan gerekçeli kanun teklifimizi ve sorunlar ve çözüm önerileri hakkındaki dosyamızı sunuyoruz. Binlerce eğitim çalışanının adına kanun değişikliğine destek vermenizi bekliyoruz." Dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK ; Eğitim politikaları Türkiye'nin gelecek nesillerinin yetiştirilmesi açısından çok önemlidir. Hükümetimiz eğitim politikalarına çok önem vermektedir. Gerek eğitim çalışanlarının, gerekse eğitim sendikalarının fikirleri, önerileri ve talepleri elbette ülkemizin eğitim politikalarında öncülük etmektedir.

İstihdam sorunu ve işsizlik Türkiye'nin dün olduğu gibi bugünde en büyük sorunudur. Hükümet olarak bu sorunun çözümü için yol haritamız bellidir. Devlete girdi sağlamanın ve işsizliğe çare bulmanın birinci yolu yatırım yapmaktır. İç ve dış sermayenin yatırım yapmalarına olanak sağlayacak güvenli ortamları oluşturmak ve sürekli hale getirmek bizim görevimizdir ve bu görevimizi ekonomik krize rağmen iyi yönetiyoruz.

Eğitim polikalarımız düne oranla daha planlı ve daha düzgün işlemektedir. Geçen yıl kamu çalışanlarına yaptığımız Ek ödeme ücret artışları azda olsa rahatlama sağlamıştır. Kurumlar arası ücretlerde farklılıkların olması kurumların kendi iç dinamiğinden kaynaklanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının da kendi iç dinamikleri vardır. Bu dinamiklerden tüm çalışanların yararlanması veya aynı işi yapan kamu çalışanlarının aynı ücreti alması anayasal zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde bulunan eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin bakanlık çalışanlarının tümüne verilmesi talebiniz haklı bir taleptir. Bütçeye uygunluğu ve ödenebilirliği teknik açıdan mümkün olduğu takdirde gece 12'de olsa bu kanun değişikliğini meclis gündemine getirip, yasalaştırmak için gerekeni yaparız." Dedi.

Sendika Genel Başkanımız Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği ile ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK ile yaptığı görüşmenin ardından Başbakanlık binasında yaptığı  açıklamada; " Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil ÇİÇEK ile Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerimizi içeren görüşmemizin verimli geçtiğine inanıyorum. Çünkü yıllardır, ne meclis kolidorlarında, ne Başbakanlıkta öğretmen harici kadroların bu sorunlarının gündeme getirilmediğine şahit oluyor, hem milletvekillerini, hem bakanlarımızı konu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor.

Bu öyle bir süreçki, bilinmeyen konular üzerinde hem bilgilendirme çalışmaları yapmak, hem fikirlerinizin doğruluğunu ve haklılığını ispat etmek, hemde bu konuda yapılan veya yapılacak olan çalışmaların devamlı hale getirilmesi sağlamak. Dört koldan çalışma yapılıp  bu zor ve meşakkatli yolda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bize inanan ve güvenen tüm eğitim çalışanları kardeşlerime teşekkür ediyorum." Dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKCU'dan özel randevu talep eden Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz başbakanlık binasından ayrıldı.

+