SON DAKİKA!!! EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNDE SON SÖZ MİLLETVEKİLLERİNİN..

Eğitime Hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi konusunda sendikamızca hazırlanan kanun teklifi TBMM başkanlığına sunulmuştu. Yaklaşık 2 aydır sendikamızca yürütülen  eylem planı doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda sona yaklaştık.

TBMM Başkanlığına sunulan Eğitime Hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesinin önünü açacak kanun değişikliği teklifinin Genel Kurula getirilerek oylanması ve kanunlaşması için verdiğimiz mücadelenin 1. aşamasını başarmış bulunmaktayız.

 Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarına verilmesi hakkındaki gerekçeli kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığınca, Genel Kurula sevkedilmiş olup, kanun teklifinin görüşüleceği oturum tarihi sitemiz aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

Sendika Genel Merkezi olarak kanun teklifine parti gözetmeksizin tüm grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin desteği noktasında TBMM görüşmelerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.

Genel Merkezimizin bu çalışmalarına ek olarak teşkilatımız bulunan tüm illerde temsilciliklerimizce oluşturulan heyetler ile iller bazında milletvekillerine de konuyu ileterek değişiklik teklifine destek görüşmelerimiz başlamıştır.(Üyemiz olsun olmasın konuya duyarlı tüm eğitim çalışanları bu çalışmalara destek verebilirler.)

Önümüzdeki son 15-20 gün eğitim öğretime hazırlık ödeneğinden yararlanamayan tüm eğitim çalışanları için çok önemlidir. Sendika olarak tüm çalışmalarımızı ve gayretimizi bu konuya yönelttik ama sonuç almamız sadece bizim gayretlerimizle mümkün olmayabilir.

ÇOK ÖNEMLİ

TEŞKİLATLARIMIZ NE YAPACAKTIR! : Öncelikle mecliste bulunan tüm partilerin il başkanlıklarından randevu talep ederek tekrar konunun hatırlatılması sağlanacaktır. Ayrıca illerinde bulunan tüm milletvekilleriyle parti ayrımı yapmaksızın görüşmeler sağlayacaklardır. Yapılan görüşmelerin sonuçları genel merkeze anında rapor olarak sunulacaktır.

Teşkilatlarımızın önümüzdeki 15-20 gün boyunca bu konu ile ilgili çalışmaların aksamaması için il başkanlıkları nezdinde yapılan veya yapılacak olan hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Bu nedenle il teşkilatlarımızın bu konuya 1. derecede öncelik vermesi gerekmektedir. Genel Merkezimizce de aynı derecede öncelik taşıyan kanun teklifi ile ilgili meclis görüşmeleri tüm hızıyla devam edecektir. Tüm teşkilatlarımızın il başkanlıklarına önemle bildirilir.  TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

Eğitim çalışanlarının önüne gelen bu tarihi fırsata duyarsız kalmadan, eğitim-öğretimin bir bütün olduğundan da hareketle söz konusu ödenekten faydalanamayan il, ilçe milli eğitim müdürlerinden, şube müdürlerinden, ilköğretim müfettişlerinden tutunda memur ve hizmetli kardeşlerimize kadar herkesi kapsayan bu konuya tüm eğitim çalışanlarından destek bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki bu çalışma ancak topyekun bir mücadele ile başarıya ulaşacaktır.  

Söz konusu kanun değişikliği teklifinin hangi gün meclis genel kurulunda görüşüleceği en az 3-4 gün önceden Genel Merkezimize bildirilecektir. Sitemiz aracılığıyla tüm eğitim çalışanları bilgilendirilecektir. Bizlerde o gün genel merkez yöneticilerimizin ve Ankara ve çevre illerden gelecek eğitim çalışanları arkadaşlımızla birlikte meclis genel kurulunda oturumu takip edeceğiz.

Unutmayalım ki ! Fırsatları lehimize dönüştürmek kendi ellerimizdedir. Gücümüzü küçümsemeden, güçlerimizi birleştirme zamanıdır. Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği eğitim çalışanlarının haklı talebidir. Haklı olduğumuz yerde sesimizi en gür şekilde duyurmalıyız.

+