MEB'DE TEDAVİ YOLLUKLARI ÖDENİYOR MU?

Sendikamız Genel Merkezinin Ankara'da olması sebebiyle kendisinin veya ailesinin tedavilerini Ankara'da yaptıran üyemiz olsun veya olmasın eğitim çalışanlarına gerekli olan yardım sendikamızca imkanlar doğrultusunda yapılmaktadır.

Tedavilerini ankara'da yaptıran eğitim çalışanlarının sendikamız genel merkezini ziyaretlerinde tedavi yolluklarını 1 yılı aşkın zamandır alamadıklarını, tedavilerini yaptırmak için gerekli olan ulaşım ve diğer harcamaları kredi kartlarından yaptıklarını, kredi kart borçlarını ödeyemedikleri, gayrimenkullerini sattıklarını iddia etmektedirler. Ayrıca sendikamıza bu konuda gelen bir çok şikayetten dolayı 81 İl valiliğine tedavi yolluklarının tahakkuk tarihleri, ödeme tarihleri ve Bakanlığın en son gönderdiği ödeneklerin tarihlerini isteyen resmi yazı yazılmıştır.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Başkanımız Ümit DEMİREL "Özellikle sürekli tedavi olan ve il dışlarında tedavi süreleri haftaları bulan eğitim çalışanlarının muzdarip olduğu bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının daha hassas davranması gerektiği inancındayız.

Çünkü hasta olan ve şifa arayan eğitim çalışanlarının tüm masraflarının devlet tarafından karşılanması anayasal bir zorunluluktur. "ÖDENEK YOK" gibi klişeleşmiş sözlerle bu tür can alıcı ve hayati konuları geçiştirmek, aylarca bu yollukları ödememek sosyal devlet ilkemizle bağdaşmayan bir yaklaşım olacaktır.

Çok ciddi hastalıkları bulunan ve şifa arayan eğitim çalışanlarının hakkı olan tedavi yolluklarını tedavi süreci başlamadan önce avans olarak ödenmesi, tahakkuk tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süreler içinde mutlaka eğitim çalışanlarına fark ödenmelidir. Çünkü eğitim çalışanları tedavi giderlerini kredi kartlarıyla yapmaktadır. Kart borçlarını ödeyemeyen eğitim çalışanları bankalarca faiz kıskacına alınıp, haciz pencesine düşürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda acilen tedbir almasını ümit ediyoruz." dedi.

RESMİ YAZIMIZ VE EKİ AŞAĞIDADIR.

26 mart 2009 / 149 sayılı yazımız

................. VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi      : a) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

              b) Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

            Devlet Memurlarının tedavi yardımları ve tedavi yollukları ile ilgili düzenleme ilgi (a) kanun ve ilgi(b) yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ancak; Tedavi yolluklarının ödenmediği ile ilgili sendikamız genel merkezine yoğun şikayetler gelmektedir.

            Bu sebeple; sendikamızca hazırlanan ve ekte sunduğumuz "2007-2009 YILLARINA AİT TEDAVİ YOLLUKLARI TAHAKKUK MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE"nin (Ek-1) doldurularak sendikamız genel merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Ümit DEMİREL

  Genel Başkan

 

EK : Liste (EK-1) 1 adet

DAĞITIM:81 İl Valiliğine

 

<><><>
2007-2009 YILLARINA AİT TEDAVİ YOLLUKLARI TAHAKKUK MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTEDİR.(EK-1)
Bağlı Bulunduğu Birim 2007-2009 yıllarına ait Toplam Tahakkuk Eden Ödenek Miktarı  2007-2009 yıllarına ait Tahakkuk eden ama Ödenmeyen Ödenek Miktarı Bakanlıkça En Son Gönderilen Ödeneğinin Tarihi Tahakkuk Eden ancak Ödenmeyen Tedavi Ödeneğinin tahakkuk  tarihi
İdari Mali İşler Genel Müdürlüğü        
İlköğretim Genel Müdürlüğü        
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü        
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü        
Özel Öğretim Genel Müdürlüğü        
Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü        
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü        
Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü        
Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü        
Kayıtlarımıza Uygundur
İsim Soyisim
imza/mühür

 

+