Görev Tanımlarının Yapılması İle İlgili Başbakanlığa Yaptığımız Başvurumuza Yanıt Geldi.

T.C BAŞBAKANLIK : GÖREV TANIMI YAPILIYOR !

657 sayılı DM Kanununda Sınıfsal olarak yapılan görev tanımlarının yeterli olmadığı, unvansal ve kadrosal anlamda görev tanımlarının yapılması için Başbakanlığa yaptığımız başvurumuza  Başbakanlık Devlet Personel Başkanı Jale Ü. AYGÜN imzalı cevap geldi.

Başvurumuzun genel amacı; Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının sınıfsal olarak yapılan görev tanımlarının kadrosal olarak yapılmaması nedeniyle sınıfın içinde bulunan tüm görevlerin kamu çalışanına yaptırıldığı ve bu konuda en muzdarip olan kurumun Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları olduğundan bahisle sınıf içinde bulunan tüm kadroların görev tanımlarının ayrı ayrı yapılarak, aşırı iş yükünün ortadan kaldırılmasının yardımcı olmaktır.

 

Öyleki, 657 Devlet Memurları kanununda sınıfsal olarak yapılmış olan görev tanımları eğitim çalışanlarına aşırı iş yükü olarak geri dönmektedir. Örnek verecek olursak, Milli Eğitim Bakanlığında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev yapan bir hizmetlinin yapacağı işlerle ilgili herhangibir tanımlama yapılmadığı için Yardımcı Hizmetler Sınıfına giren tüm işler bu kadrolara Kanun referans gösterilerek hukuka aykırı bir şekilde yaptırılmaya çalışılmaktadır. Hizmetli kadrosundaki eğitim çalışanına Kalorifercilik, bekçilik yaptırılarak, sınıfın içinde bulunan tüm işler yüklenmeye çalışılmaktadır.

Bu sorunun temel kaynağı sınıfsal yapılan görev tanımlarının kadrosal veya unvansal olarak yapılmamasıdır. Bu itibarla TC. Başbakanlığına yaptığımız başvuru yerindedir ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının yazısında da bu yerindelikten bahsedilerek kadrosal bazda görev tanımlarının yapılması ile ilgili çalışmaların başladığı ve sonuçlandığında "unvanlar itibarıyla görevler tanımlanmış ve standart hale getirilmiş olacaktır." denilmektedir.

Bir önemli konuda görev tanımlarının unvanlar itabarıyla yapılması, Milli Eğitim Bakanlığında mevcudun ve ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olacaktır. çünkü yapılan görev tanımının dışında kalan işler için ihtiyaç sayısı belirlemesine gerek duyulacak ve Türkiye geneli Milli Eğitim Bakanlığının personel ihtiyacı belirlenerek, personel alımına gidilecektir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başlatılan unvanlar itibarıyla görev tanımlamasının biran önce tamamlanarak yürürlüğü girmesi eğitimin kalitesinin artmasına ve eğitim çalışanlarının kurumiçinde barışık bir iş hayatı oluşturulmasına katkı sağlayacağının inancındayız.

TC. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının Cevabı İçin Tıklayın

picture

+