Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Kanun Teklifi MECLİSTE..,

ŞİMDİ TOPYEKÜN MÜCADELE ZAMANI...

Sendikamız Genel Merkezince başlatılan, MEB Personellerinin sorunlarının çözümü noktasından haraketle TBMM ve partilerle yapılan ve devam eden görüşmeler neticesinde Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm personellere verilmesi için Sendikamızca hazırlanan Gerekçeli Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sendikamızın kurulmasında önemli bir yeri olan Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Tüm MEB Personellerine ödenmesi ile ilgili başlattığımız mücadelede şimdi birlik olma zamanıdır. Öyleki artık kimin nerde üye olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu hak eğitim çalışanlarının olması gereken zorunlu haklarından biridir.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, HABERİN SONUNDA YERALMAKTADIR.

ŞİMDİ NE YAPILMALI ? TOPYEKÜN BİR MÜCADELE VERİLMELİDİR !

Bu mücadelenin kazanıma dönüşmesi için 3 kollu bir saha çalışmasının net olarak yapılması gereklidir. 1. kol üye olsun olmasın tüm eğitim çalışanlarının bu konuya elinde olan tüm güçlerini kullanarak dahil olmasıdır. 2. kol Teç-Sen İl Başkanlıklarının illerinde eğitim çalışanlarını bilinçlendirerek, illerinde bulunan parti il başkanlıklarıyla, milletvekilleriyle irtibata geçerek Kanun Teklifinin meclisten geçmesi için baskı oluşturması gereklidir. 3. kol Teç-Sen Genel Merkez yönetiminin Parti Genel Merkezleri ve Milletvekilleriyle görüşmelerini tamamlayarak, kanunun çıkması yönünde eğilimi artırması gereklidir. Mutlaka 3 kolun birlikte ve eş zamanlı başlatılarak sürdürülmesi olumlu sonucun alınmasında önemlidir.

1. KOL ÇALIŞMASI (ÜYE OLSUN OLMASIN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MÜCADELEYE DAHİL OLMASI)

Öncelikle bu yazıyı okuyan her kim olursa olsun! Hangi sendikaya üye olursa olsun ! Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin tüm Meb Personellerine verilmesi için başlatılan mücadelenin yanında yer almalıdır. TBMM başkanlığına verilen Kanun değişikliğine destek verilmesini sağlamak için elinde varolan tüm gücünü mutlaka kullanmalıdır.

ÜYE OLSUN VEYA OLMASIN EĞİTİM ÇALIŞANI NE YAPABİLİR !

a) Her ilde geniş katılımın ve kamuoyunun oluşması için mutlaka konuyu bilmeyen eğitim çalışanlarını bilgilendirmelidir.

b) Kanunun çıkması için illerinde tanıdığı il milletvekilleriyle, parti il başkanlıklarıyla görüşmeler yapılarak, meclise verilmiş olan kanun değişikliği teklifinin desteklenmesi istenmelidir.

c) Teç-Sen il başkanlıklarının olduğu illerde il başkanlıklarıyla irtibata geçerek bilgi paylaşımında bulunması, il başkanlığının olmadığı illerde genel merkezle irtibata geçerek yetkilendirme alarak yoğun katılımların sağlanması kamuoyunun bu konu üzerinde yoğunlaşılmasını sağlamalıdır.

d) "Ben tek başıma ne yapabilirim yerine kimlerle bu mücadeleye dahil olurum." Düşüncesiyle hareket ederek, eğitim çalışanlarının tümünü tetiklemelidir.

e) Aşağıda yazılı dilekçe örneklerini çoğaltarak, eğitim çalışanlarına imzalatıp, toplayarak tek zarf içinde kargo veya mektup yoluyla TBMM gönderilmesine yardımcı olmalıdır. Parti İl Başkanlıklarına yazılan dilekçe örneklerine il Başkanlıklarına ulaştırılmasını sağlamalıdır.

2.KOL ÇALIŞMASI (İL BAŞKANLIKLARININ YAPACAĞI ÇALIŞMALAR)

a) Teç-Sen il başkanlıkları illerde üye olsun veya olmasın en az 4 kişiden oluşan heyetler oluşturarak, bir çalışma takvimi oluşturmalıdır.

b) Çalışma takviminin ve heyet listesinin üyelere dağıtımının sağlanarak hangi gün hangi partiyle veya milletvekili ile görüşme yapılacağının, nereye gidileceğinin eğitim çalışanlarının bilgisine bizzat sunmalıdır. Görüşme sonuçlarını olumlu veya olumsuz neticelerini basın veya bülten yoluyla eğitim çalışanlarına duyurmalıdır.

c) Üye olan veya olmayan eğitim çalışanlarının önerileri ve tekliflerini dikkate alarak çalışma takvimine dahil etmelidir. Parti İl Başkanlıklarından randevular alarak, Kanun Teklifine destek verilmesini istemelidir. Ayrıca İllerinde bulunan Milletvekilleriyle de randevular alarak Kanun değişikliği teklifinin Meclisten geçmesi için destek vermesi istenmelidir.

d) Ayrıca Genel Merkezimizin gerçekleştireceği milletvekili ve parti genel merkez görüşmelerine katkıda bulunulması adına illerinde bulunan Milletvekillerinin iletişim numalarının genel merkezimize ulaştırılmasını sağlamalıdır.

e) Yaptığı görüşmelerin sonuçlarını anında genel merkezimize ileterek, sürecin gidişatını etkileyecek olan fikir ve raporları da genel merkeze iletmelidir.

f) Aşağıda yazılı dilekçelerin dağıtımını, imzalanmasını sağlayarak tek zarf içinde kargo yoluyla veya mektup yoluyla TBMM Başkanlığına gönderimini sağlamalıdır. Ayrıca Parti İl Başkanlıklarına verilen dilekçelerin toplanıp, Parti İl Başkanlıklarına ulaştırılmasını sağlamalıdır.

3. KOL ÇALIŞMASI (GENEL MERKEZİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR)

a) Parti Genel Merkeziyle randevular alarak konunun muhteviyatını anlatan görüşmeleri yaparak, Meclise sunulan kanun değişikliği teklifine destek istenecektir.

b) TBMM adeta kamp kurularak, ankara ilinde bulunan tüm milletvekilleriyle görüşmelerin sağlanması için gerekli olan çalışmayı yaparak, kanun değişikliği teklifinin meclisten geçmesi için destek istenecektir.

c) İllerden gelen rapor ve bilgiler ışığında görüşmeler yaparak konuya odaklanmayı sağlayacak adımlar atılacaktır.

d) Kamuoyu oluşturmak adına yazılı ve görsel basına açıklamalar yapmak, konunun gündemde kalmasını sağlayarak gerekirse eylem kararı alacaktır.

e) Yapılan çalışmalarla ilgili resmi internet sitesinde anında bilgi paylaşımı sağlanacaktır.

Unutmayalım ki ! Fırsatları lehimize dönüştürmek kendi ellerimizdedir. Gücümüzü küçümsemeden, güçlerimizi birleştirme zamanıdır. Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği eğitim çalışanlarının haklı talebidir. Haklı olduğumuz yerde sesimizi en gür şekilde duyurmalıyız.

Bu sebeple; Her ne olursa olsun,

GÜN KIRGINLIKLARI, DARGINLIKLARI, SİYASİ HESAPLARI, AYRILIKLARI, KÜÇÜK HESAPLARI BERTARAF EDİP TOPYEKÜN MÜCADELE ETME GÜNÜDÜR.

GÜN BİRLİK OLUP BİR OLUP HAKLI TALEPLERİMİZİ KAZANMA GÜNÜDÜR.

GÜN TARAF OLMA DEĞİL TAVIR KOYMA GÜNÜDÜR.

NOT : Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Meb Personellerinin tümüne verilmesi ile ilgili Kanun Teklifi Veren DSP Sekreteri Süleyman YAĞIZ başta olmak üzere Denizli Milletvekili Hasan ERÇELEBİ, Adana Milletvekili Mustafa VURAL ve İstanbul Milletvekili Hasan Macit'e teşekkür ederiz.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ AŞAĞIDADIR. (İlk 2 dilekçe aynı zarf içinde TBMM Başkanlığına gönderilecektir. 3'ncü dilekçe ise İllerde Parti İl Başkanlıklarına verilecektir.)

________________________________________________________________________

TBMM BAŞKANLIĞI

(..........................PARTİ GRUBU BAŞKANLIĞINA)

İlgi : TBMM Başkanlığına sunulan 30/01/2009 tarihli ve 24336 Sayılı yazı ile yapılan  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32'nci maddesi'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi"

TBMM Başkanlığına ilgi yazı ile sunulan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32'nci maddesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan eğitim çalışanlarının uzun yıllardır beklediği ve arzu ettiği haklı taleplerindendir.

Kurumlararası en az ücret alan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin talepleri doğrultusunda meclise sunulan kanun değişikliği teklifinin yasalaşması halinde eğitim çalışanlarının ücretlerinde azda olsa iyileştirme olacaktır.

Bu sebeple; Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının beklentilerini dikkate alarak, Partinizin ve gurubunuzun sözü edilen kanun değişikliği teklifine destek vereceğinden şüphemiz bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim..../...../2009

Ad Soyad

İmza

Adı Soyadı:

TC kimlik No:

Adres :

  __________________________________________________________________________

TBMM BAŞKANLIĞINA

(...............................MİLLETVEKİLİ .....................................................)

İlgi : TBMM Başkanlığına sunulan 30/01/2009 tarihli ve 24336 Sayılı yazı ile yapılan  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32'nci maddesi'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi"

TBMM Başkanlığına ilgi yazı ile sunulan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32'nci maddesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan eğitim çalışanlarının uzun yıllardır beklediği ve arzu ettiği haklı taleplerindendir.

Kurumlararası en az ücret alan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin talepleri doğrultusunda meclise sunulan kanun değişikliği teklifinin yasalaşması halinde eğitim çalışanlarının ücretlerinde azda olsa iyileştirme olacaktır.

Bu sebeple; Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının beklentilerini dikkate alarak, sözü edilen kanun değişikliği teklifine destek vereceğinizden şüphemiz bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim..../...../2009

Ad Soyad

İmza

Adı Soyadı:

TC kimlik No:

Adres :

_________________________________________________________________________

.................PARTİSİ İL BAŞKANLIĞINA

.......................

İlgi : TBMM Başkanlığına sunulan 30/01/2009 tarihli ve 24336 Sayılı yazı ile yapılan  "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun EK-32'nci maddesi'nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi"

TBMM Başkanlığına ilgi yazı ile sunulan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32'nci maddesi'nde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan eğitim çalışanlarının uzun yıllardır beklediği ve arzu ettiği haklı taleplerindendir.

Kurumlararası en az ücret alan Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin talepleri doğrultusunda meclise sunulan kanun değişikliği teklifinin yasalaşması halinde eğitim çalışanlarının ücretlerinde azda olsa iyileştirme olacaktır.

Bu sebeple; Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının beklentilerini dikkate alarak, Partinizin ve İl Başkanlığınızın sözü edilen kanun değişikliği teklifine destek vereceğinden şüphemiz bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim..../...../2009

Ad Soyad

İmza

Adı Soyadı:

TC kimlik No:

Adres :

+