EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ KANUN TEKLİFİMİZ DSP GENEL SEKRETERİ SÜLEYMAN YAĞIZA VERİLDİ.

"DURMAK, DİNLENMEK, MAZERET VE MOLA VERMEK YOK"

EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN TÜM MEB KADROLARINA ÖDENMESİ İÇİN GEREKÇELİ KANUN TEKLİFİ DSP GENEL SEKRETERİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN YAĞIZ'A VERİLDİ.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Genel Merkez Yöneticilerimizin Meclis ve Parti Görüşmeleri son hızla devam ediyor.

Genel Başkanımız ve Genel Merkez Yöneticilerimiz DSP Genel Merkezine giderek,  DSP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ ile biraraya geldi. MEB Personellerinin sorunları çözülene kadar "Durmak, Dinlenmek, Mazeret ve Mola Vermek Yok" diyen Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Tüm Kadrolara Verilmesi  İle İlgili Sendikamızca hazırlanan KANUN TEKLİFİNİ DSP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman YAĞIZ'a sundu.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ, Genel Teşkilatlandırma Başkanımız Niyazi DAĞCI ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Hatice YÖRÜK, DSP Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Süleyman YAĞIZ ile DSP Genel Merkezinde biraya gelerek Eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında geniş bir değerlendirme toplantısı yaptılar.

DSP Genel Sekreteri Süleyman YAĞIZ'ın sıcak ilgi ve alakası nedeniyle görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştür. Türkiyenin genel sorunlarınında konuşulduğu toplantıda, Genel Başkanımız Ümit DEMİREL "Demokratik Sol Partinin kurucusu merhum Bülent ECEVİT Türkiye Siyasetinin en önemli mihenk taşlarındandı. Türk Siyaseti Bülent ECEVİT'in eksikliğini hissediyor." Dedi.

Ayrıca; Eğitim Çalışanlarının en önemli mali sorunlarından olan "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği"nin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Eğitim çalışanlarının tümüne ayrım gözetilmeksizin ödenmesi gerektiğinin ama uygulamada sadece eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarına verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, DSP Genel Sekreteri Sayın Süleyman YAĞIZ'a Sendikamızca hazırlanan Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin tüm kadrolara ödenmesi hakkındaki "GEREKÇELİ KANUN TEKLİFİNİ" sunmuştur.

DSP Genel Sekreteri Süleyman YAĞIZ "Milli Eğitim Bakanlığındaki sorunlar yumak yumak büyümeye devam ettiği bilinmektedir. Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. DSP Genel Sekreteri ve Milletvekili olarak Kanun teklifini değerlendirmeye alarak TBMM Başkanlığına sunacağım." Dedi.

SENDİKAMIZIN EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN MEB PERSONELLERİNİN TÜMÜNE VERİLMESİ İÇİN HAZIRLANAN GEREKÇELİ KANUN TEKLİFİ

 

GEREKÇE

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. maddesi; "Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."Hükmünü içermektedir.

Söz konusu kanun bu şekliyle eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissi uyandırmakta, eğitimi sadece eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışan personelden ibaretmiş gibi göstermektedir. Eğitimin öğrencisi, velisi ve çalışanı ile bir bütün olduğundan hareketle, eğitim çalışanları arasında güçlü bağlar, ortak ilkeler olmalıdır.

İlgi kanunun 32. maddesinde belirtilen, öğretim yılına hazırlık ödeneği çalışanların eğitim-öğretime hazır bir şekilde başlamasını amaç edinmektedir. Eğitim-öğretime hazırlık, Milli Eğitim Bakanlığı Çalışanlarının tüm hizmet sınıflarında top yekûn gayreti ve çalışması ile gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 32. maddesinin değiştirilmesi ile, eğitime hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan hizmet sınıfları arasında ayrım yapılmadan, tüm eğitim çalışanlarına (genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolarda dâhil) ödenmesi sağlanabilecektir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-32. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz. "

 

Yürürlük

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3: Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

picture picture picture

+