TEÇ-SEN MEB PERSONELLERİNİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIYOR.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ile Genel Merkez Yöneticilerimiz Milli Eğitim Eski Bakanı ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam ile Mecliste biraraya geldi.

Yapılan görüşmede, "MEB Personellerine uygulanan ücret adaletsizliği, Çıkarılan Kanun veya Kanun Hükmünde Kararnamelerde, yönetmelikler Öğretmen harici kadroların unutulması, Görevde Yükselme Sınavlarında Yapılan Haksızlıklar, Personel İhtiyacı, Görev Tanımı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması, Ek-Ders Artışından Şef Kadrolarının Kapsam Dışı Bırakılması" gibi bir çok konuda değerlendirmeler yapıldı. Devamı için tıklayın !

Milli Eğitim Eski Bakanı olan ve şuan Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Milletvekili Mehmet SAĞLAM ile Genel Merkez Yöneticilerimiz bir araya geldi.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL " Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Öğretmen harici kadroların diğer kurumlarda aynı kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarının aldıkları ücretin çok altında ücret aldığı bilindiği halde bu ücret adaletsizliğini giderecek projeler üretilmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan eğitim çalışanlarının mağdur edilmesinin önüne mutlaka geçilmelidir.

Bakanlar kurulu kararlarında olsun, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde olsun, eğitim çalışanlarının yok sayılarak işlemler tesis edilmesi kurum içinde huzur bırakmamıştır. Ayrımcılık hissi gün geçtikçe daha ağır hissedilir hale gelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının personel açığı 90 binlere ulaşmasına rağmen bu açığın kapatılması için herhangibir çalışma yapılmamaktadır.

Eksik istihdam, personel ihtiyacı ve görev tanımlarının yapılmaması nedeniyle aşırı işyükü altında ezilen eğitim çalışanlarının fazla mesai ücretleri konusunda da kalıcı bir çözüm getirilmemiştir.

Milli Eğitim Personellerinin yer değiştirmelerini sağlayan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin olmaması içinde bulunduğumuz yüzyıla yakışmamaktadır.

Görevde Yükselme sınavlarının yap boz oyununa döndürülerek, binlerce eğitim çalışanlarının sınav hakları gasp edilmiştir ama mağduriyetlerin giderilmesi için herhangibir çalışma yapılmamaktadır.

En son çıkan Ek-Ders Ücreti artışından şef kadrolarının kapsam dışı bırıkılması kurum içinde yönetimsel anlamda ayrımcılığın oluşmasına, ek ödemeden yararlanmayan binlerce şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanının memurundan daha az ücret alır hale gelmesine neden olmuştur. Ek-Ders Ücretlerinin artılmasının amacı, ek ödemelerden yararlanmayan personellerin ücretlerinde iyileştirme yapmak ve amirin memurundan daha az ücret alır hale gelmiş olmasının önüne geçmek olmasına rağmen ŞEF kadrolarının kapsam dışına itilmesi kabul edilemez bir durumdur. Yapılan ek-ders artışı düzenlemesine Şef, Sivil Savunma Uzmanı ve Tesis Müdürü v.b kadroların dahil edilmesi için yeniden bir düzenlenme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Hem yönetici eğitim çalışanlarının hem de Milli Eğitim Personellerinin tümünün Ek-Ders Ücreti almasını sağlamak adına Türkiye genelinde başlattığımız Dilekçe Eylemine katılımın yüksek olması durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Milli Eğitim Eski Bakanı ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olarak sizlerin önderliğinde bu sorunlarımızın masaya yatırılmasını, sendikamızca hazırlanan "MEB PERSONELLERİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" başlıkla dosyamızın ve "Eğitim Öğretim Ödeneğinin MEB Personellerinin Tümüne Ödenmesi" hakkındaki Kanun Tasarımızın incelenerek hayata geçirilmesi yıllardır bekleyen sorunların çözüme kavuşturulması açısından son derece önemlidir." Dedi.

Milli Eğitim Komisyon Başkanı Mehmet SAĞLAM " Türkiyede sendikal faaliyetlerin, örgütlülük bilincinin gelişmesi son derece önemlidir. Bakanlığım döneminde var olan sorunların geçen zaman içinde büyüyerek, genişleyerek devam etmesi elbetteki kabul edilemez durumdur. Bakanlığım dönemindeki personel açığı ile şimdiki personel açığının bu denli büyümüş olmasının nedeni yetkili merciilerin sorunları ve sorunlarla ilgili raporları düzenleyip çözüm için meclise sevk etmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada Bürokratlarımızı siyasi tercihlere göre değil liyakat sistemine uygun olarak seçilmesi temel kabul edilmelidir.

Bakanlığım döneminde Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmen harici kadroların sayısı 150 binlerdeyken bu rakam şuanda 85 binlere düşmüştür. Rakamlar bize milli eğitim bakanlığının ciddi personel ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Bu sorunun çözülmesi için teknik çalışmalar devam etmektedir. Hizmet alımı yapılarak sorunun giderilmesi planlanmaktadır. Ancak uygulamanın hayata geçirilmesi için ciddi bütçeye gereksinim vardır. Bütçe olanaklarının uygun hale gelmesiyle bu sorunun çözüleceği kanaatindeyim.

Ek-Ders ücret artışları Bakanlar kurulu kararıyla yapılan bir düzenlemedir. Komisyon olarak bizim bakanlar kurulu kararını değiştirme teklif hakkımız bulunmamaktadır. Ama yapılan düzenlemede bazı kadroların kapsam dışı bırakılması amacıyla ters düşen bir düzenleme olduğu ve yeni bir düzenleme yapılması için yetkili arkadaşlarımla fikir paylaşımında bulunarak, gerekli girişimlerin başlatılmasına öncülük ederim. Eğitim öğretim ödeneği ile ilgili kanun değişikliği teklifiniz ve dosyanızı inceleyerek komisyonda değerlendirmeye açacağım." Dedi.

Mecliste yapılan görüşme sonrası Basına demeç veren Genel Başkanımız Ümit DEMİREL "Milli Eğitim Komisyon Başkanı Sayın Mehmet SAĞLAM ile Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarını yakından değerlendirme imkanı bulduk. Yaptığımız görüşmelerin ve değerlendirmelerinin sendikamızın düşünce ve görüşleriyle parelel olması ortak fikir ve akıl ekseninde doğru noktada buluşmanın gerçekleşebileceğinin kanıtıdır. Sayın Vekilimiz ve Milli Eğitim Komisyon Başkanımız Mehmet SAĞLAM verimli geçtiğine inandığımız görüşmenin kağıt üzerinde kalmamasını ve sonuçlarının olumlu olmasını temenni ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Personelleri adına gerçekleştirdiğimiz meclis görüşmelerine devam edeceğiz" Dedi.

Genel Merkez Yöneticilerimiz AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN, CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL, DSP Genel Başkanı Zeki SEZER, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet BAHÇELİ'den randevu talebinde bulunarak Meclisten ayrıldı. (parti isimleri harf sırasına göre yazılmıştır)

picture

+