TAM BİR BÜTÜNLÜK İÇİN "MEÇEV"

  ÜVEY EVLAT DEĞİLİZ.

HER DURUMDA TAM BİR BÜTÜNLÜK

Bilindiği üzere Teç-Sen kurulduğu günden bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığının tüm personelleri eşittir sloganıyla faaliyet göstermekte ve bu eşitliği bozan her uygulamaya tepkisini ortaya koymaktadır.

Sendikamız yönetimi tarafından yapılan tüm üst düzey görüşmelerde eğitim çalışanlarının tümüne ek-ders ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin ödenmesi, fazla mesailerin ücretlendirilmesi, eğitim çalışanlarının tümüne merkezi sistem sınavlarında salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verilmesi, sınıfsal olmayan kadrolar itibarıyla görev tanımlarının yapılması, uluslar arası norm ve standartlarda Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması vb. bir çok sorunlar gerek resmi taleplerle, gerekse dosya halinde görüşmelerle yetkili merciilere iletilmektedir.

Eğitim çalışanları arasında ÜVEY EVLAT HİSSİ UYANDIRAN Öğretmenevleri isimlerinin MEÇEV Milli Eğitim Çalışanları Evi olarak değiştirilmesi için Türkiye genelinde "TAM BİR BÜTÜNLÜK İÇİN MEÇEV" sloganıyla dileçe kampanyası başlatılmıştır. Dilekçe Kampanyası 19 Ocak-21 Şubat 2009 tarihleri arasında tüm eğitim çalışanlarının katılımana açıktır.

Not: İmzalanan dilekçelerin yukarıda belirtilen tarihler arasında şube ve temsilciliğimiz bulunan illerde şube ve temsilciliklerimize, temsilciliğimiz olmayan illerde ise doğrudan genel merkez adresimize gönderilmesi gerekmektedir.

Genel Merkez Adres: Meşrutiyet Mahallesi Olgunlar Caddesi No:11/10 Çankaya/ANKARA  

Örnek Dilekçe İçin Devamını Okuya Tıklayın.

 

TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİNE

ANKARA

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Ait Açma, Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği.

            .........................ili ....................ilçesi .................................okul/kurum müdürlüğünde ........................kadrosunda görev yapmaktayım.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin kullanımı için kurulan "Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları ve Öğretmen Lokalerinin" isimlerinin Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan tüm kadroları kapsamadığı ve bakanlık bünyesinde varolması gereken bütünlük anlayışından uzak olduğu gibi eğitim çalışanları arasında üvey evlat hissi uyandırmaktadır.

3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında kurulan "Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı" isminin "Milli Eğitim Çalışanlarına Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı" olarak değiştirilmesini ve "Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları ve Öğretmen Lokalleri" isminin "Milli Eğitim Çalışanları Evi (MEÇEV), Milli Eğitim Çalışanları Evi ve Akşam Sanat Okulu (MEÇEV ve Akşam Sanat Okulu) ve Milli Eğitim Çalışanları Evi Lokali(MEÇEV Lokali)" olarak değiştirimesini istiyorum.

            Bilgilerinizi ve yukarda belirttiğim talebimin hakkında gerekli çalışmanın yapılarak, yapılan çalışmalar ışığında dilekçemin yetkili merciilere ulaştırılması hususunda gereğini arz ederim. ......./....../2009

 

Adı Soyadı

    İmza

 

 

TC Kimlik No :

Adres :

Tel:

picture

+