ŞEFLİK SINAVI BAŞVURULARI ALINMALIDIR. AMA HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE ?

YENİ YÖNETMELİĞİN ÇIKMASINI BEKLEMEK HATAYDI.

İŞTE NEDENLERİ...

Kamuoyunu aylardır meşgul eden ve Milli Eğitim Bakanlığınca resmi olarak herhangibir açıklama yapılmayan Şeflik sınavı müraacatlarının ne zaman alınacağı ile ilgili sürdürdüğümüz görüşmelerde, "MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin" bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra sınav başvurularının alınacağı bildirilmişti. Ancak sendika olarak yeni yönetmelik hükümlerinin şeflik sınavında uygulanmasının mümkün olmayacağını belirterek, sınav başvurularının yönetmelik değişikliğinin beklenmeden biran önce başlatılması ile ilgili isteklerimizin yerinde ve doğru bir tespit olduğu şimdi daha iyi anlaşılacaktır.

 

Kamuoyunu aylardır meşgul eden ve Milli Eğitim Bakanlığınca resmi olarak herhangibir açıklama yapılmayan Şeflik sınavı müraacatlarının ne zaman alınacağı ile ilgili sürdürdüğümüz görüşmelerde, "MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin" bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra sınav başvurularının alınacağı bildirilmişti. Ancak sendika olarak yeni yönetmelik hükümlerinin şeflik sınavında uygulanmasının mümkün olmayacağını belirterek, sınav başvurularının yönetmelik değişikliğinin beklenmeden biran önce başlatılması ile ilgili isteklerimizin yerinde ve doğru bir tespit olduğu şimdi daha iyi anlaşılacaktır. 

12 Aralık 2008 tarihli ve 27078 sayılı Resmi Gazetede "MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin" bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandığına göre Milli Eğitim Bakanlığının Şeflik sınav süreciyle ile ilgili açıklama yaparak, başvuruları almalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞEFLİK SINAVINI HANGİ YÖNETMELİGE GÖRE YAPACAK?

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin değişen maddelerinin Şeflik sınavında uygulanması mümkün değildir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Şeflik Sınavı ile ilgili İLANI 03/09/2008 tarihli ve 74333 sayılı yazısıyla 81 il valiliğine duyurularak fiilen başlatılmış olup, yönetmelik değişikliğinin yapıldığı güne kadar müspet veya menfi herhangibir resmi açıklaması yoktur.  (Şeflik sınavı sürecini kesen hukuksal bir bağ oluşturulmamıştır.)

Geçen süreçte başvuruları almamış olması ilan tarihine değiştirmeyeceği gibi yönetmelik değişikliğinin "KANUNLAR GERİYE YÜRÜTÜLEMEZ "ilkesi gereği geriye yürümeyeceğide kesindir. Milli eğitim bakanlığı şeflik sınavı başvurularını, eğitimini ve sınavını eski yönetmelik hükümlerine göre yapmalıdır.

Bu itibarla;  Milli Eğitim Bakanlığınca 03/09/2008 tarih ve 74333 sayılı yazısıyla İlan edilen Şeflik sınavı süreci eski yönetmelik hükümlerine göre yapılmalıdır. İlan edilen tarihte sınava girebilecek olan bir çok eğitim çalışanının başvuruları yönetmelik değişikliği ile engelenmiş olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER :

"Eski Yönetmelikte Merkez ve Taşra Ayrımı yoktur. Yeni Yönetmelikte Merkez ve Taşra ayrımı yapılarak, ayrı ayrı veya eş zamanlı olarak eğitim ve sınavın yapılabileceği hüküm altına alınmıştır"

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe de aykırı olan bu madde incelendiğinde; Milli Eğitim Bakanlığınca 03/09/2008 tarihinde MERKEZ ve TAŞRA olarak ayrım yapılmadan İLAN edilen şeflik sınavı sürecinde uygulanması mümkün değildir. Çünkü, ilan edilen boş kadrolara başvuru yapma hakkı gasp edilemez. Şöyleki, Taşrada görev yapan eğitim çalışanının Merkez kadrosuna müracaatı engellenemeyeceği gibi, merkezde görev yapan eğitim çalışanının taşraya müracaatı engellenmez. Böyle bir uygulama tesis edildiği takdirde İPTAL davası açılarak konu YARGIYA intikal ettirilebilir.

"3 Yıllık Sicil Ortalaması Eski Yönetmelikte 70 Puan İken , Yeni Yönetmelikte 76 Puana Yükseltilmiştir."

Milli Eğitim Bakanlığının Şeflik Sınavı ile ilgili İLAN'a çıktığı tarihte 3 yıllık sicil ortalaması 70-75 puan arasında bulunan eğitim çalışanları sınava girebilme hakkını kazanmışken, yeni yönetmelikle sınav hakkı engellenmiştir. Şayet yeni yönetmelik hükümlerine göre sınav yapıldığı takdirde İPTAL DAVASI açılarak konu YARGIYA götürülebilir. Ayrıca bu hüküm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine de aykırıdır.

"İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak hükmü 5 yıla çıkarılmıştır."

 Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilen tarih olan 03/09/2008 tarihinde 3-5 yıl arasında hizmeti bulunan eğitim çalışanı sınava girme hakkını elde etmişken, yeni yönetmelik hükümlerine göre sınav yapıldığı takdirde sınav hakkı engellenmiş olacaktır. Şayet yeni yönetmelik hükümlerine göre sınav yapıldığı takdirde İPTAL DAVASI açılarak konu YARGIYA götürülebilir

YENİ EKLENEN FIKRA : " Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak"

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine yeni eklenen bu fıkra yoruma açık olmakla birlikte, net olarak ifade edilmemiştir. Çünkü, "bulunduğu görev"den kasıt kadromu sınıfmı? Belli değildir.

Görevden kasıt bulunduğu kadro ise; yani Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, şoför ise yine bir hak kaybı söz konusudur. Çünkü memurluktan VHKİ/Bil.İşletmenliği kadrolarına geçen, VHKİ kadrosundan Bilgisayar İşletmenliği Kadrosuna geçen, Yardımcı Hizmetler Sınıfından Memurluk kadrosuna geçen v.b. durumda olupta bu kadrolarda 2 yılını tamamlamayan eğitim çalışanları Milli Eğitim Bakanlığının İLAN ettiği tarihte ŞEFLİK SINAVINA GİREBİLECEKKEN, yeni yönetmelik hükümlerine göre sınava girme hakkı elinden alınmış olacaktır. Yeni Yönetmelik Hükümlerine göre sınavın yapılması halinde sınavın İPTAL istemiyle DAVA açılması mümkündür.

Görevden kasıt Sınıf ise; Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler Sınıfına, Genel İdare Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçmiş ve geçtiği sınıfta 2 yılı doldurmayan eğitim çalışanlarının da sınav hakkı gasp edilmiş olacaktır.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası şeflik sınavı sürecinde AOF son sınıf öğrencilerinin bütünleme sınav sonuçlarının beklenmesi ile ilgili yaptığı uyarıya benzer bir UYARIYI yaparak, gelecekte oluşabilecek ve binlerce eğitim çalışanlarının mağdur olmasıyla sonuçlanabilecek bir durumun önlemesi bakımından ŞEFLİK SINAVININ ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ hukuki sebeplerini ortaya koyarak açıklamıştır.

Uygulayıcı olan Milli Eğitim Bakanlığının Uyarımızı değerlendirerek, şeflik sınavı ile ilgili başvuruları, eğitimi ve sınavı eski yönetmelik hükümlerine göre yapacağından şüphemiz yoktur.

+