ŞEFLER KAPSAM DIŞI BIRAKILIRSA DÜZENLEMEYİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanlığında Şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarına yapılan "APOLET AYRIMCILIĞI" ve Ek-Ders Ücreti artışından ŞEFLERİN kapsam dışı bırakılması ile ilgili Genel Başkanımız Ümit DEMİREL açıklama yaptı.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL "EK-DERS ÜCRETİ ARTIŞIYLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMEDE ŞEF KARDEŞLERİMİZ KAPSAM DIŞI BIRAKILIRSA ADİL OLMAYAN VE HUKUKA AYKIRI BU DÜZENLEMEYİYARGIYA TAŞIYACAĞIZ."

Devamını oku !

"Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Müfettişlerin haftalık ek ders ücretlerinin 25 saate çıkarıldığı ancak ŞEF kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının bu düzenlemenin dışında bırakılarak Bakanlar Kuruluna gönderildiği görülmektedir.

Hatırlatmak da yarar vardır ki, bu düzenleme bu haliyle yürürlüğe girdiği takdirde hukuka uygun bir düzenleme olmayacaktır. Çünkü yetki bakımından ŞEF kadrosu yönetim kademesinde yer almakta olup ŞEF olma kriterleri de yönetici pozisyonuna uygun olarak belirlenmektedir.

Yönetim kademesi içinde yapılan bu tür ayrımların yönetimsel anlamda bir kaos yaratacağı ve kurum içinde iş barışını zedeleyeceği kesindir. 30 Ekim 2008 tarihinde yurt genelinde yapılmak istenen bu uygulamaya (APOLET AYRIMCILIĞI) karşı kitlesel eylemler yaparak konunun eğitim çalışanları için ciddiyetini anlattık. Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığımız eylem öncesi ve sonrasında sendikamızca yapılan üst düzey görüşmelerde yapılması muhtemel düzenlemenin hukuka uygun olmadığı, düzenlemeye ŞEF kadrolarının da ilave edilerek bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğinin altını çizmiştik.

Buradan yeniden deklare ediyoruz, Ek ödemeden yararlanmayan ŞEF kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının ek-ders ücreti artışından kapsam dışı bırakıldığı takdirde Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak hukuka aykırı bu düzenlemeyi YARGIYA taşıyacağız. Bu konuda ayrıca sendikamızca bir dizi eylem kararları alınacak olup, Eylem Kararı alan/alacak olan tüm sendikalar da en üst düzeyde sendikamızca desteklenecektir.

Ayrıca, Ek-ders ücretleri ile ilgili yapılacak bu düzenlemenin kapsamı genişletilerek Memurundan hizmetlisine, teknisyeninden teknikerine, Şoföründen Kalorifercisine tüm Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına Haftada en az 15 saat Ek-Ders Ücreti verilmesi sağlanmalıdır. Bu fırsat iyi değerlendirilerek eğitim çalışanlarının ücret mağduriyeti giderilmelidir." Dedi.

+