DEVLET CİDDİYETİNİN VARLIĞINI HATIRLATIYORUZ !

Milli Eğitim Bakanlığı 11/09/2008 tarihli ve 79232 sayılı yazısıyla ; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatlarının yıllardır beklediği 4622 adet boş şef kadroları için başvuruların EKİM AYININ SON HAFTASINDA alınacağını 81 İl Valiliğine duyurmuştur.

Ancak, Duyurunun üzerinden 21 gün geçmesine rağmen başvurular alınmamış ve konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Hergün milli eğitim bakanlığına giden yöneticilerimiz konunun çözümlenmesi için gerekli girişimleri birebir dialog kururak yapmıştır. 21 günlük süreçte 12 kez bakanlık yetkilileri ile şeflik sınavı hakkında bizzat görüşmeler yapılmıştır.

En son 19 Kasım 2008 günü hem milli eğitim bakanlığı personel genel müdürlüğü, hemde hizmetiçi eğitim dairesi başkanlığı yetkilileriyle görüşmeler tamamlanmış, yapılan görüşme neticesinde 20 Kasım 2008 Perşembe günü Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin  sınav öncesi eğitimin hangi tarihte başlayacağı, sınavın ne zaman yapılacağı v.b konularında toplantı yapacağı ve toplantı sonucunda Milli Eğitim Bakanlığınca bir açıklama yapılacağı bildirilmiştir.

Ancak, Bu toplantının 20 Kasım 2008 Perşembe günü yapılamadığı, 21 Kasım 2008 Cuma gününe (BUGÜN) ertelendiği söylenmiştir. Yaklaşık bir aydır toplanacağı söylenen ve dün toplanması gereken Personel Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkililerinin niçin toplanamadıklarını açıklamaları gerekmektedir.

Bugün aldığımız bilgilere göre nihayet bakanlık yetkilileri bi araya gelerek şeflik sınavları ile ilgili toplantı yapmıştır. ancak toplantı sonunda yapılması beklenen açıklama maalesef 21/11/2008 tarihi 17:00 itibariyle yapılmamıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, Devletin belirli bir işleyişi ve ciddiyet esasları vardır. Bu esasların başında kamuoyuna doğru bilgi verme, bilgiyi doğru paylaşma, süreci doğru anlatma, belirsizlik ortamı yaratmama, varsa belirsizlikleri ortadan kaldırma vb. unsurları gözeterek basına ve kamuoyuna açıklamalar yapmak gelmektedir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca Şeflik Sınavı Başvurularnın 2008 Ekim Ayının sonunda alınacağını açıklandığı halde, açıkladıkları tarihten 21 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN resmi olarak ne bir açıklama, ne bir bilgi şuana kadar kamuoyuna vermemiştir.

Kamuoyunun aydınlanması için Milli Eğitim Bakanlığının şu soruları cevap vermesini bekliyoruz.

1- Şeflik sınavı başvurularını 2008 EKİM AYI SONUNDA alacağını resmi yazıyla 81 il valiliğine duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı tarihte başvuruları niçin almamıştır?

2- Şeflik Başvurularıyla ilgili yönelttiğimiz soruları bürokratlarca verilen "ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR?" cevabında belirtilen "ÇALIŞMALAR" nelerdir? Sınav başvuru tarihi verilerek, şeflik sınavı ile ilgili sürecin fiilen başlatılmasına rağmen bu neyin ÇALIŞMASIDIR?

3- Şeflik sınavı öncesi yapılacak olan HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ için Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesinde ödenek olmadığı ve bu nedenle sınav başvurularını alamadığı  Söylentisi Doğru mudur?

4- Şeflik sınavı başvurularını 2008 EKİM AYININ SONUNDA alacağı duyurusunu yapıp, açıkladığı tarih üzerinden 21 (YİRMİBİR) gün geçmesine rağmen basına ve kamuoyuna herhangibir açıklama yapmamasının nedeni nedir?

5- 21 GÜNDÜR açıklama yapmayan Milli Eğitim Bakanlığının ve bürokratların Devlet ciddiyetini zedelediklerinin FARKINDA MIDIR?

6- Şeflik sınavı ile ilgili 21 gündür açıklama yapmayan Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim çalışanlarının psikolojisini bozduğunun FARKINDA MIDIR?

Devlet ciddiyetin uzak bu yaklaşımı KINIYORUZ. Milli Eğitim Bakanlığınca şeflik başvurularını ne zaman alacağını belirten bir açıklamanın acilen yapılmasını BİNLERCE EĞİTİM ÇALIŞANI ADINA TALEP EDİYORUZ.

+