BİZ BU ŞEREFE LAYIK DEĞİL MİYİZ!!!

Bilindiği üzere her yıl 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilmektedir. Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilir. Denilmektedir. İlgili yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı gibi hizmet şeref belgeleri sadece emekli öğretmenlere verilir gibi bir anlam çıkmamasına rağmen uygulamada çoğu ilde bu belgelerin sadece öğretmen arkadaşlara verildiği görülmektedir. Hizmet şeref belgelerinin yönetmeliğe uygun olarak emekli tüm eğitim çalışanlarına verilmesinin sağlanması için uyarı yazımız 81 il valiliğine gönderilmiş olup, bu konunun yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.  Uyarı yazısını görmek için devamını okuya tıklayınız.

Sayı    : 2008/TEÇ-SEN/GS/428                                                                               19/11/2008

Konu  : Hizmet Şeref Belgeleri.

 

........................VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

 

İlgi       : Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği.

             

İlgi yönetmeliğin 14. maddesinde “Merkez İl ve İlçe Kutlama Kurulları; a) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin "Yemin" etmelerini,b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için hizmet şeref belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini sağlar.Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgeleri adreslerine gönderilir.”22. maddesinde “Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilir. Hizmet şeref belgeleri, merkez teşkilâtında Bakan, taşra teşkilâtında valilerce verilir. Re'sen veya sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilmez.” Denilmektedir.

 

Ancak; hizmet şeref belgelerinin verilmesi konusunda uygulamada farklılıklar yaşandığı sendikamıza iletilen sorunlar içersinde bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik hükümleri incelendiğinde hizmet şeref belgesi verilecek personel “Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara” denilerek tarif edilmektedir. Bu hükümden de açık olarak hizmet şeref belgelerinin sadece yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere değil tüm bakanlık mensuplarına verileceği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; kurum içi adalet ve huzurun sağlanması maksadıyla, hizmet şeref belgelerinin sadece emekli olan öğretmenlere değil tüm bakanlık personeline verilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve hizmet şeref belgelerinin verilmesi konusunda ilgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

  

S.Burçin POYRAZ                                                                            Ümit DEMİREL

             Genel Sekreter                                                                                    Genel Başkan

  

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine

+