ŞEFLİK SINAVININ ERTELENMESİYLE İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNEN KİRLİ BİLGİLER

ŞEFLİK SINAVININ ERTELENMESİYLE İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNEN KİRLİ BİLGİLER…
Kurulduğu günden bugüne kadar hangi şart ve ortamda olursa olsun Eğitim hizmetleri iş kolunda öğretmen harici kadrolarda görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilerek, çözüme kavuşturulması için tüm varlığı ile mücadale eden Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası hakkında ortaya atılan ve dilleren asılsız ve mesnetsiz iddialara ve sendikamız genel merkezine yönetilen sorulara hukuk büromuzdan yanıt geldi.
BASINA VE KAMUOYUNA
Son günlerde bazı öğretmen sendikalarının ve bu öğretmen sendikalarına üye olan bazı kişilerin sendikamız ismini kullanarak, Milli Eğitim Bakanlığınca tarih verilerek açıklanan şeflik sınavı başvurularının TÜMDEN İPTAL EDİLDİĞİ, şeflik sınavının artık yapılmasının HAYAL olduğu gibi asılsız, mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan iddialara, sendikamız genel merkezine yapılan yoğun başvurular sonucunda cevap verme gereği doğmuştur.
Sendikamızın yoğun, meşakkatli çalışmaları neticesinde, norm kadro esasları temelinde Milli eğitim bakanlığının personel ihtiyacı sayılarının ortaya çıkarılması, eksik ve ihtiyacı bulunduğu kadroların tespit edilerek, bu kadrolardaki açığın giderelmesi için yaptığımız başvurular neticesinde T.C Bakanlar kurulunun 2007/12707 sayılı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığına 3953 adet şef kadrosu olmak üzere toplam 7540 kadro 01/01/2008 tarihinden itibaren kullanılmak üzere tahsis edilmişti.
Yapılan tahsis işlemine rağmen, boş bulunan bu kadrolar için sınav takvimi açıklamayan Milli eğitim Bakanlığını protesto etmek için Türkiye genelinde yaptığımız ve yoğun katılım sağlanan “GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMLERİ AÇIKLAYIN” başlıklı dilekçe eylemimiz neticesinde; Eğitim çalışanlarına kariyer yapma imkanı tanıyan “SAYMANLIK”, “TEKNİK KADRO” sınavları açılarak, atama işlemleri tamamlanmıştır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca 3953 adet boş şef kadrolarının doldurulması için herhangibir girişimde bulunulmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarınca eğitim çalışanlarının bu beklentisini tatmin eden herhangibir açıklama da yapılmamıştı. Başta Genel Başkanımız Ümit DEMİREL olmak üzere tüm genel merkez yönetim kurulu üyelerimizin konu başlıkları eğitim çalışanlarının sorunlarını gündeme getirerek çözüme kavuşturmak olan bir dizi görüşmeler yapılarak, şeflik sınav tarihinin açıklanması ile ilgili yeterli baskı kurularak, sınav takviminin açıklaması sağlanmıştır.
Ancak; Şeflik sınav tarihinin açıklanmasıyla ilgili süreci takip eden eğitim çalışanları çok iyi hatırlayacaktır ki, Sendikamızca başından itibaren Aof Son Sınıf Öğrencilerinin Durumlarının Değerlendirilerek Sınav Takviminin Açıklaması Özellikle isteklerimiz arasındaydı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı başvuru tarihi Aof son sınıf öğrencilerini dışlayan ve sınav hakkını gaspeden nitelikte bir ön eleme sistemi içerdiği için son kez milli eğitim bakanlığına sınav başvuru tarihinin aof son sınıf öğrencilerinin diplomalarını aldığı tarihten sonra yapılması için resmi talepte bulunduk. Yaptığımız başvurunun kabul edilmesi ile ilgili yaklaşık bine yakın eğitim çalışanlarının haklarının gasp edilmesi sorunu sorun oluşmadan önlenmiş oldu.
AOF SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ŞEFLİK SINAVDAN DIŞLANSAYDI, YAPILACAK OLAN ŞEFLİK SINAVI YARGI KARARIYLA İPTAL EDİLEBİLECEKTİ.
Niçin AOF son sınıf öğrencilerinin sınav sonuçlarının açıklanmasını beklenmesi istedik.
1- Öncelikle, Aof son sınıf öğrencilerinin sınava girdiği tarih diploma tarihidir. Yani eylül ayında sınava giren bir eğitim çalışanı eğerki mezun olduysa, mezuniyet tarihi sınava girdiği tarih olan EYLÜL ayı olacaktır.
2- Hukuk büromuzca yaptığımız değerlendirme neticesinde ; EĞER, Şeflik sınavı Başvuruları Aof sınav sonuçları açıklanmadan önce yapılmış olsaydı, sınav hakkı gasp edilen eğitim çalışanına YARGI YOLU açılacak ve yıllardır beklenen şeflik sınavı yine Yargı kararıyla İPTAL EDİLEBİLECEKTİ.
Bu sebeplerden dolayı, Yıllardır kariyer yapmak için bekleyen eğitim çalışanlarının şeflik sınavına girip, şeflik kadrosunu aldıktan sonra milli eğitim bakanlığının düşünmeden yaptığı teknik bir hatadan dolayı eğitim çalışanının şeflik kadrosunun elinden alınması sonucunu doğurabilicek bir yargı süreci sendikamızın girişimleriyle önlenmiştir.
Gerek saymanlık sınavı, gerek teknik kadro sınavı, gerekse şeflik sınavı ile ilgili sürece hiçbir dahilleri olmayan öğretmen sendikalarının bilgisiz ve bilinçsizce sendikamız hakkındaki yaptıkları “TEÇ-SEN ŞEFLİK SINAVINI İPTAL ETTİRMİŞTİR.” Türü ve türevlerindeki söylem ve karalamalar asla gerçeği yansıtmamakta olup, şeflik sınavı süreci söylendiği gibi iptal edilmemiş, sadece hukuksal ve yargısal herhangibir sonuç doğurmaması için ERTELENMİŞTİR. Milli Eğitim Bakanlığınca şeflik sınavı süreciyle ilgili çalışmalar sendikamızca yakından takip edildiğinin bilinmesini önemle bildiririz.
Türkiye genelinde Teç-Sen önderliğinde 30 Ekim 2008 tarihinde yapılan eylem öncesi Bakanlık yetkilileri ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet ORMAN ile yapılan görüşmelerde şeflik sınav başvurularının en geç 05 Kasım 2008 tarihine kadar başlanacağını ve sistemin başvurular için açılacağını bildirmiştir.
Sendikamız üyesi olan veya olmayan eğitim çalışanları bilmelidir ki, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası gerek hukuk bürosuyla olsun, gerekse teknik çalışmalarda ARGE birimiyle olsun ve gerekse eylemsel tepki koyma sürecinde hal ve şart ne olursa olsun haksızlıklar karşısında adım atmaktan asla vazgeçmeyecektir.
Kamuoyuna ve eğitim çalışanlarına saygıyla duyurulur.
TEÇ-SEN GENEL MERKEZ HUKUK BÜROSU

+