MALİ VE ÖZLÜK HAK GASPLARINI PROTESTO ETMEK İÇİN ALANLARA İNİYORUZ.

MALİ VE ÖZLÜK HAK GASPLARINI PROTESTO ETMEK İÇİN ALANLARA İNİYORUZ.

Türkiye'nin 81 il ve ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan kadrolarımızla birlikte alanlara iniyoruz.

16 yıldır eğitim çalışanlarına uygulanan ücret gaspını, yıllardır uygulanan amir baskılarını, kurum içinde maruz kaldığımız üvey evlat muamelesini, Apolet Ayrımlığını, özlük ve mali hak kayıplarımızın telafisi için Türkiyenin il ve ilçelerinde kitlesel eyleme gidiyoruz.

 Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Öğretmen sendikalarının işbirliği ile bu güne kadar gerçekleşen ve eğitim çalışanlarının mağduriyetine neden olan yıllarca sessiz kalmaya mahkum edilmiş kadrolarımızın sesi olmaya and içen TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASININ yürekli üyeleri ve her ne sebeple olursa olsun sendikamıza üye olamayan kardeşlerimize sesleniyoruz.

16 yıldır ek ders ücreti istediğini, eğitim öğretim ödeneğinin verilmesi gerektiğini, fazla mesai ücretinin neden ödenmediğini, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin niçin olmadığını, görev tanımlarımızın hangi sebeple yapılmak istenmediğini, Giyim yardımının günün koşullarına göre neden nakdi verilmediğini, DPY bursluluk sınavında öğretmen çocuklarına neden imtiyaz tanındığını ve eşit işte çalıştığın halde niçin eşit ücret alamadığını siyasi öğretmen sendikalarına anlattın. 16 yıldır ne bir adım, ne bir atılım yapıldı. Ücret gasplarının, ayrımcılığın sonu gelmek bilmedi. Artık uyan !

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Öğretmen sendikalarının iş birliği ile yeni bir oyun sahneye konulmaya çalışılıyor. APOLET AYRIMI yapılarak şef kadrolarının mağdur edilmesi hedefleniyor. Bu mağduriyetler üzerinden rant elde etmek niyetlerine ve oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Bakanından hizmetlisine tüm kadrolar bir bütündür. Bu bütünlük anlayışını benimsemeyen ve bu zihniyetini uygulamaya geçiren kim olursa olsun, bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Yıllarca ezildin, yıllarca açlığa mahkum edildin, yıllarca isyan etmek istedin edemedin. Artık susmak ve sessiz kalmak yok...

- Ek ders ücretlerimiz için,

- Eğitim Öğretim Ödeneklerimiz için,

- Fazla Mesai Ücretlerimiz için,

- Görev tanımlarımızın yapılması için,

- Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimiz için,

- Eşit işe Eşit Ücret hakkımız için,

- Tüm Kadrolarımız için Görevde Yükselme sınavlarının yapılması için,

- Giyim Yardımlarımızın günün koşullarında nakdi verilmesini sağlamak için,

- Öz-Üvey Evlat Ayrımına son vermek için,

- Yeni sahneye konulan APOLET AYRIMCILIĞI Oyununu bozmak için,

- DPY ve Bursluluk sınavında öğretmen çocuklarına tanınan imtiyazın kaldırılması için,

30 Ekim 2008 günü saat 12 :00 ‘da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin önünde kendi haklarımızı istemek için buluşalım.

+