3600 Ek Gösterge Tüm Kamuyu ve Memurları Öğrenim Durumuna Göre Kapsamalıdır.

3600 Ek Gösterge Tüm Kamuyu ve Memurları Öğrenim Durumuna Göre Kapsamalıdır.

Ek Gösterge Oranı, memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.

Bilindiği üzere 3600 ek gösterge konusu, yıllardır siyasetin ve kamuoyunun gündeminde çözümsüz bir şekilde sorun olarak karşımızda durmaya devam etmektedir.

Kamu çalışanlarının gündemine ilk girdiği haliyle belirli meslek gruplarına verileceği ifade edilen 3600 ek göstergenin kalıcı çözümünün kesinlikle bu uygulamadan geçmediği sendikamızca defaten gündeme getirilmiş, 3600 ek göstergenin eğitim durumuna göre tüm kamuyu kapsaması gerektiği ifade edilmiştir.

Son aylarda ise 3600 Ek Gösterge ile ilgili yapılan çalışmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlandığı ve 2022 yılı içerisinde T.B.M.M.’ye getirileceği ifade edilmektedir. Yine Sayın Bakan Vedat BİLGİN’in konuyla ilgili yaptığı son açıklamalardan anladığımız kadarıyla da 3600 ek göstergenin kapsayıcılığının artırılacağı farklı çalışmaların da gündemlerinde olduğu kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu çalışmalara ışık tutması maksadıyla bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Belirli meslek gruplarını kapsayacak içerisine sadece yöneticileri de katacak yeni düzenleme bu sorunu ortadan kaldırmaz. Aksine tüm kamuyu ve çalışanlarını etkileyecek yeni ve büyük bir sorun ortaya çıkarmış olursunuz.

3600 Ek Gösterge sorunun adil ve kalıcı çözümü çok basittir. Bu çözüm; kadro veya unvan ayrımı yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan tüm kamu çalışanlarının, eğitim durumlarına göre ek göstergeden yararlandırılmasından geçmektedir.

Ek gösterge oranları; İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2.000, Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2.200, Ön Lisans Mezunlarına 3.000 ve Lisans Mezunlarına 3.600 olarak düzenlenmeli ve tüm kamuyu kapsamalıdır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+