“ŞEFLERİMİZİN EK ÖDEME ORANI %170’E, ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI İSE %135’E YÜKSELTİLMELİDİR!”

“ŞEFLERİMİZİN EK ÖDEME ORANI %170’E, ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI İSE %135’E YÜKSELTİLMELİDİR!”

 

Kamuda Şef kadrosunda görev yapan kamu çalışanlarının “Ücret Eşitsizliği” ve TEÇ-SEN olarak Şef kamu çalışanları için verdiğimiz “Adalet Arayışı” devam ediyor.

 

ŞEF nedir? Kamuda yönetim kademesinde yer alan, bakanlık ve taşra arasındaki koordinasyonu sağlayan, kamu politikalarının şeffaf, eşit ve adaletli yürütülmesinden sorumlu ve idarenin kurumsal hafızası olan YÖNETİCİLERDİR. Unutmadan söylemekte fayda var. Milli Eğitim Bakanlığında “Görev Tanımı” yoktur… Ama Sorumlulukları vardır.

 

Şef kamu çalışanlarının “Görev Tanımı” sorunu dışında “Ücret Sorunları” vardır. Aslında ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ SORUNU vardır. Burada anlattığımız ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ SORUNU yeni bir hak talebi değil, aksine aynı yönetim kademesinde olan Şube müdürleri ile arasındaki “EK ÖDEME ORANLARININ” farklı belirlenmesi ve Adalet Bakanlığında görev yapan ŞEFLERİN Özel Hizmet Tazminatının farklı olmasından oluşmaktadır.

 

Şube Müdürü ile Şef kamu çalışanları “Yönetim Kademesinde” yer almaktadır. Şube müdürlerinin tamamının Ek ÖDEME ORANLARI %170 iken, Şeflerimizin ek ödeme oranları değişkendir. Şeflerin ek ödeme oranları 1-2. Derece için 115, 3-4 derece için 105 ve 5-üzeri için 95 olarak belirlenmiştir.

 

ŞUBE MÜDÜRLERİNİN DERECESİ NE OLURSA OLSUN! EK ÖDEME ORANI %170 İKEN ŞEFLER İÇİN HEM DERECELENDİRME, HEM DE FARKLI EK ÖDEME ORANI BELİRLENMİŞTİR.

 

Yine Şef kamu çalışanlarının tamamının ÖZEL HİZMET TAZMİNATI %60 iken Adalet Bakanlığında görev yapan ŞEF’in özel hizmet tazminatı ise %110’dir. Adalet Bakanlığı Şefleri ile diğer bakanlıklarda görev yapan Şefler arasında özel hizmet tazminatı açısında fark 50’dir.

 

AYNI KADRODA (ŞEF) GÖREV YAPTIĞI HALDE FARKLI ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARI BELİRLENMESİ DE “ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ SORUNU”DUR.

 

TEÇ-SEN Teklifimiz ise Kamuda Şef olarak yönetim kademesinde görev yapan tüm şeflerimizin; EK ÖDEME ORANLARI %170 ve ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARININ İSE %135 OLARAK BELİRLENEREK ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ SONUNU ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR.

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

 

NOT: Özel Hizmet Tazminatlarına Toplu Sözleşmeden Gelen +10 Puan İlave Edilmektedir.

+