ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SINAVLARI İÇİN RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK

  "DURMAK YOK! TAM GAZ MÜCADELEYE DEVAM"

Sendikamızın girişimleri ve çalışmaları sonucunda Eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına imkan tanıyan Saymanlık, Teknik Kadro Sınavları yapılmış olup, yine sendikamızın üzerinde yoğun olarak çalıştığı Şeflik sınavı da önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Biz çalıştıkca, yoruldukca ve kazandıkça maalesef eğitim çalışanları için kılını bile kıpırtmayan hatta uyuyan bazı sendikaların horlamalarından rahatsızlık duymaktayız. Eğitim çalışanlarına adına hiçbir çalışması olmayan bu zatı muhteremlerin Teç-Sen çalışmalarından niçin rahatsız olduklarını eğitim çalışanları çok iyi bilmektedir. Siz En İyi Yaptığınız İşi Yapmaya Devam Edin. UYUYUN...

Teç-Sen Genel Başkanlığı tarafından 2009 sınav takvimine ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, MEMURLUK SINAVLARI ile VHKİ-BİL.İŞLETMENLİĞİNE GEÇİŞ'in eklenmesi için  Resmi Başvuru yapılarak, bu sınavların açılması için kazanım mücadelesi başlatılmıştır. Resmi Başvurumuz için tıklayın.

RESMİ BAŞVURUMUZUN ORJİNALİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA

İlgi       : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

İlgi Kanunun 3. maddesinin B bendinde "Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır." ve (c) bendinde "Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır." Hükümleri yer almaktadır.

            Anılan Kanun hükümlerine göre, kurumlar bünyelerinde görev yapan çalışanlarını Kariyer ve Liyakat ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek ve görevde yükselmelerini sağlayacak adımlar atmakla mükellef kılmıştır.

             Milli Eğitim Bakanlığınca tesis edilen, saymanlık sınavı, teknik kadro sınavı ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan şeflik sınavları kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yürütülen ve sendikamızca takdir edilen çalışmalardır. Sendikalar bulundukları hizmet kollarında yürütme görevinde bulunan bürokratları ve yöneticileri tesis ettikleri iş ve işlemlerden dolayı eleştirme hakkına sahip olduğu gibi, yapılan başarılı, olumlu ve etkin çalışmaları takdir etme hakkını da kendinde görmelidir. Bu sebeple başta Bakanımız HÜSEYİN ÇELİK olmak üzere Tüm Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarını ve yöneticilerini eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına imkân tanıyan görevde yükselme sınavlarını eşitlik ilkesi doğrultusunda başarıyla yaptıkları için eğitim çalışanlarını adına teşekkür eder, eğitim çalışanları adına atacakları adımların daim olmasını dileriz.

            Türkiye'nin en etkin ve en büyük kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığının tüm sorunlara anında ve hızlı çözüm üretebilmesi eğitim hizmetleri iş kolunda görev yapan sendikaların çözüme katkıda bulunmasıyla mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla, Milli Eğitim Bakanlığında Yardımcı Hizmetler, Genel İdari Hizmetler Sınıfında görev yapan Eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına imkân tanıyacak olan ve uzun yıllardır bu sınavların açılmasını bekleyen eğitim çalışanlarının da çokluğu göz önünde bulundurularak;

1- MEMURLUK SINAVI ; Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının öğrenim durumları 1 defaya mahsus olarak dikkate alınmadan Genel idari Hizmetler sınıfına geçişinin sağlanması amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının 2009 yılında yapılması,

2- VHKİ - BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİNE GEÇİŞ ; Genel İdari Hizmetler Sınıfında MEMUR kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının VHKİ kadrolarına geçişinin sağlanması, VHKİ kadrolarında görev yapan Eğitim çalışanlarının Bilgisayar İşletmenliği Kadrolarına geçişinin sağlanması için başvuruların alınması,

3- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ kadrolarını Eğitim-Öğretim sınıfından vekâlet ve geçici görevlendirme yoluyla doldurmaktadır. Bu uygulama şef kadrosunda uzun yıllar görev yapan eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarını engelleyici bir husustur. Özellikle bulunduğu pozisyonda profesyonelleşmiş olan şef kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının ŞUBE MÜDÜRÜ olabilme kriterlerinin tümünü taşıdığı halde Milli Eğitim Bakanlığınca ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE yükselme imkânı tanıyan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmaması eğitim çalışanları arasında huzursuzluğa sebep vermekte olup, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 2009 yılı içinde ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması,

Yukarıda 657 Sayılı DM Kanununun KARİYER ve LİYAKAT ilkeleri doğrultusunda arz ve izah ettiğimiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının 2009 yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılması planlanan Sınav Takvimlerine eklenmesi, Eğitim çalışanlarının huzuru, iş barışı ve kariyerleri bakımından çok önemlidir.

            Bilgilerinizi ve sendikamızın teklifinin dikkate ve değerlendirmeye alınması hususunda gereğini arz ederiz.

+