1-3 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Ankara’da Düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurasına Eğitim Çalışanlarını ve Sendikamızı Temsilen Katılım Gösterdik.

20.Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Sendika olarak eğitim çalışanlarını temsilen şurada yerimizi aldık.  Bilindiği üzere en son Şura 7yıl önce yapılmıştı. 2014 yılında katıldığımız son şura ile mukayese yaptığımızda bu şuranın yapılış şekli ve süresi olarak yeterli zamana yayılmadığını müşaade ettik. Geçmiş şurada komisyonlar 4  tam gün çalışmış, komisyonlarda konu başlıkları dışında alt başlıklar açılabilmiş ,tartışılabilmiş  ve kararlar alınabilmişken, bu şurada komisyonlarda görüşülen konular daha önce hazırlayıcı komisyonlarca belirlenmiş ve bunun dışında başlık açma ve oluşturma şansı katılımcılara pek tanınmamıştır.

Katılım gösterdiğimiz komisyonda daha önce belirlenmiş maddelere ilaveten meb akademisinin kurulması tavsiye kararına eğitim çalışanlarının da akademilerde eğitim alması yönünde ek yapılmıştır. Yine lisanüstü eğitimlerde öğretmenlere kolaylık gösterilmesi maddesi eğitim çalışanlarını da kapsayacak  şekilde genişletilmiştir. Yine, yönetici ve öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde koordinasyonunun daha üst seviyeye çıkarılması okul yöneticilerinin gerçek alanı olan eğitim öğretim faaliyetleri ile tam iştigalinin artırılmasını sağlayacak okul yönetim modelimizin değiştirilmesi konusunun (eğitim öğretimden sorumlu müdür/idari işlerden sorumlu müdür) komisyonda tartışılması sağlanmıştır.

Yine, Şura sırasında Sayın Bakanımız da dahil olmak üzere bir çok bürokrat ile de temas sağlama fırsatımız oldu. Şura esnasında özellikle eğitim çalışanlarının talep ve sorunlarının şura kapsamında yer bulamamış olmasının eğitim çalışanları nezdinde üvey evlat hissiyatı yarattığı hususu aktarılmış şura boyunca bu hususun altı çizilmiştir. Ayrıca Bakanımız ile yaptığımız görüşmede, eğitim çalışanlarının öncelikli taleplerini daha geniş bir zaman diliminde kendisine aktarma konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+