DİKKAT !!! BAŞVURU TARİHİ İLE YENİ BİR ÖN ELEME SİSTEMİNE GEÇİLİYOR!!

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde olsun, Bakanlığa verilen dosyalarımızda olsun, Şeflik sınav başvuru tarihleri açıklanmadan önce mutlaka Açıköğretim Fakültesinde öğrenimini devam ettiren ön lisans ve lisans son sınıf öğrencilerinin durumlarının dikkate alınarak sınav tarihlerinin açıklanmasını talep etmiştik.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı kanunlarda yer almasa da beyin jimnastiği yaparak bir tür ÖN ELEME yapmış bulunuyor. Açıköğretim Fakültesi ön lisans veya lisans son sınıf öğrencisi olup bütünleme sınavı sonucunda mezun olabilecek durumda olan ve şeflik sınavına girebilme şartlarını taşıyan eğitim çalışanlarını Milli Eğitim Bakanlığı 21 gün  gibi kısa bir süreyle ELEMİŞ oluyor. Bilinmelidir ki bu tamamen idarenin yetkilerini kısmen kötüye kullanmasından başka bişey değildir.

Ayrıca; Bütünleme sınavına girdiği gün mezun sayılmış olan eğitim çalışanları sadece diplomalarını kuruma ibraz edemedikleri için sınav hakkından mahrum bırakılıyor. Şeflik Sınavı Son başvuru tarihinin 17 Ekim 2008 tarihi olarak değiştirilmesi Açıköğretim Son sınıflarında öğrenim gören eğitim çalışanlarının mağdur edilmesini önleyecektir.

  RESMİ YAZIMIZIN ORJİNALİ İÇİN TIKLAYIN

İlgi       : Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün  03/09/2008 tarihli ve 74333 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında toplam 4622 adet boş şef kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılması planlanan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan personelin başvurularının 12/09/2008-24/09/2008 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştur.

            Söz konusu görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurular, bu tür sınavların sıklıkla yapılmaması da göz önüne alındığında, yıllardır kariyer yapma imkânı bekleyen eğitim çalışanları için büyük önem arz etmekte olup, sözü edilen sınava ilgili yönetmelik gereği ön lisans ve lisans mezunu eğitim çalışanları başvuru yapabilmektedir.

            Sendikamızca yapılan araştırmalar ve sendikamıza gelen bilgilere göre açık öğretim fakültesi ön lisans ve lisans son sınıf öğrencilerinden 06-07/09/2008 tarihinde yapılan bütünleme sınavlarına girerek mezun olabilecek durumunda olan binlerce eğitim çalışanı bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından, Açık öğretim bütünleme sınavı sonuçları 27 Eylül 2008 tarihinde, mezuniyet belgeleri (Diploma) ise en az 15 sonra kişilerin bulunduğu AOF bürolarına gönderilerek, imza karşılığı teslim edilmektedir. Diplomaların İllerde bulunan AOF bürolarına ulaştırılması da yaklaşık 3 gün süreceği hesaplandığında aslen 06-07 Eylül 2008 tarihinde mezun olarak diploma almaya hak kazanmış eğitim çalışanı diplomasını Şeflik sınavı başvuru tarihinin bitiminden 21 gün sonra alabilecektir.

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız hususlar bir Türkiye gerçeği olup, Bakanlığınızca yürütülen şeflik sınavının son başvuru tarihinin 17 Ekim 2008 Cuma gününe kadar uzatılması hususunda;

            Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim.

        S. Burçin POYRAZ                                                               Ümit DEMİREL

             Genel Sekreter                                                             Genel Başkan         

+