“YENİ KURAL! YENİ SAYIM GEREKTİRİR. SENDİKA ÜYE SAYILARI OCAK 2022 AYINDA TEKRAR SAYILMAK ZORUNDADIR!".”

“YENİ KURAL! YENİ SAYIM GEREKTİRİR. SENDİKA ÜYE SAYILARI OCAK 2022 AYINDA TEKRAR SAYILMAK ZORUNDADIR.”

Bilindiği üzere 6.Dönem Toplu Sözleşme Masasından Kamu çalışanlarına sıfır zam, sıfır seyyanen zam ve sıfır refah payının yanında sıfır kazanım ve sıfır başarı ile sendikal tarihin en berbat, en kötü ve en beceriksiz toplu sözleşmesini geride bırakmanın yanında yetki sendika ve küçük ortağı ile “siyasete hayır!” diyen sendikalara %1 barajı getirerek çok sesliliği ve çok renkliliği yok etme planı devreye girdi.

Sayıları büyük, yürekleri küçük bu ideolojik siyasi sendikaların istifaların önüne geçmek için kamu çalışanlarına aylık 88 liracık rüşveti, kamu çalışanlarını rehin alma planları, sendikal tekelleşme niyetlerinin karşısında sendikamızca Danıştay’da hukuki mücadelemizi başlattık. Ayrıca kamu sendikaları platformu ve kamu konfederasyonları platformu kurularak eylemsel mücadelemizi de başlattık.

Yine Eğitim hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren tüm sendikalara çağrı yaparak “Birleşme/Katılma” çalışmalarını başlattık.

Tüm bu çalışmaların nedeni hukuki olmayan kararların iptali içindir.

Diğer konuya gelince; %1 barajı Ocak 2022 ayında (iptal edilmezse) yürürlüğe girecektir. İşçi sendikalarında olduğu gibi (Sendika Üye Sayımları her Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır.) yeni kuralın yeni ilkeleri ve esasları olur. 2021 mayıs sayısı (8 ay önceki) baz alınarak herhangi bir işlem tesis edilemez ve bu durumda kesin olarak hukuka aykırıdır. Çünkü “kanunlar geriye yürüyemez!” ilkesine tamamen aykırıdır.

Ocak 2022 ayında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamu sendikalarının kaç üyesi olduğu hususunda tekrar sayım yapması zorunludur. Aksi mümkün ve hukuki değildir!

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

+