"Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılsın!" Dilekçe Eylemi!

TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak yıllardır talep ettiğimiz ve toplu sözleşme masasında esamesi dahi geçmeyen "YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" personellerinin 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadroya geçirilmesi için Türkiye Genelinde "DİLEKÇE EYLEMİ" Başlatılmıştır.

NOT: 15 EKİM 2021 tarihine kadar dilekçelerin Teç-Sen Genel Merkezi adresine gönderilmesi veya Teç-Sen İl/ilçe Başkanlıklarına verilmesi gerekmektedir. Dilekçe Örneği Aşağıdadır.

________________________________________________________________

 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA GÖNDERİLMEK ÜZERE

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİNE

ANKARA

 

Türkiye genelinde 111.000 (yüzonbirbin)  civarında “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” personelleri görev yapmaktadır. Okul ve kurumların ısınma sistemi sobalı olduğu dönemlerde yardımcı hizmetler sınıfı personellerine (56 yıl önce) ihtiyaç var iken bugün yardımcı hizmetler sınıfı artık miadını doldurmuştur.

 

            Yardımcı Hizmetler sınıfı olan “Mübaşir” kadroları Genel İdari Hizmetler Sınıfına dönüştürülmüştür. 2828 kapsamında istihdam edilen YHS sınıflarında görev yapan personellerde “Teknik Kadro”ya geçirilmiştir. Ek gösterge kapsamına alınmayan ve 2005 yılında yapılan toplu görüşme mutabakat metninde “YHS Personellerinin 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atanması” ile ilgili karar ile beklenti yükselmiş olmasına rağmen 16 yıldır YHS sorunu çözülememiştir.

 

            Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerinin “Unvanları İtibarıyla Görev Tanımları” yapılmamış olması nedeniyle görevi olmayan işlerde çalıştırılmaya zorlanmaları ve görevi olmayan işleri yapmak istemediklerinde ise kurum amirlerince “Sorunlu Personel” olarak görülerek mobbing ‘e maruz kaldıkları da bilinen bir gerçektir.

 

            Ayrıca; Okul ve kurumların ihtiyacı kadroya alınan taşeron işçiler ve Toplum Yararına Programlar (TYP) ile karşılanmaktadır. Kurumların memur ihtiyacı ise yıllardır YHS personelli olup görevlendirme memurluk yapan genç, dinamik, eğitimli, bilgili ve bilinçli devlet memurları eliyle yürütülmektedir.

 

            Ülkemizin genç kaynaklarının, idealist kamu çalışanlarının YHS kadrolarında israf edilmemesi ve kamuda ihtiyaç duyulan “Memur” kadrolarının karşılanması için “Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atanması” hususunda;

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

İsim Soyisim               :

 

TC Kimlik NO           :

 

Görev Yeri                  :

 

Görevi                         :

 

Telefon                       :

 

İmza                            :

 

+