Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarına Göre Yapılacak Atamalarda 68/B Maddesi Uygulanacaktır.

Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarına Göre Yapılacak Atamalarda 68/B Maddesi Uygulanacaktır.

30.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin "PERSONEL GİDERLERİ" başlıklı düzenlemesinin son cümlesinde: " 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B  bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları(şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." Şeklinde düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemenin, Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavları için de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kamuoyunda tereddüt oluşmuştu. Bu tereddütlerin giderilmesi, konunun açıklığa kavuşması içinde Bakanlığımızca Cumhurbaşkanlığı’ndan görüş istenmişti.

Bakanlığımız kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, görüş yazısının olumlu olduğu Unvan Değişikliği Sınavı neticesinde yapılacak atamalarda 68/B maddesinin uygulanacağı bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+