“EĞİTİM HİZMETLERİ İŞ KOLUNDAKİ TÜM SENDİKALARA ÇAĞRIMIZDIR!”

“EĞİTİM HİZMETLERİ İŞ KOLUNDAKİ TÜM SENDİKALARA ÇAĞRIMIZDIR!”

2021 Ağustos ayında yapılan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin içerik, genel ve özel hükümleri Türkiye genelinde görev yapan kamu çalışanları arasında hayal kırıklığı yaratmıştır.

Toplu sözleşme öncesi yetkili sendika Memur-Sen ve Kamu-Sen tarafından ortak hazırlanan taleplerin neredeyse hiçbirinin masada kazanıma dönüşmemesi ve 12 yıl olduğu gibi yine kamu çalışanlarına “Sıfır Zam”, “Sıfır Seyyanen Zam” ve “Sıfır Refah Payı” alınmasına rağmen 6.Dönem Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması ve “Hakem heyetine” dahi götürülmemesi, var olan soru işaretlerine yenilerini eklemiştir.

Kamu çalışanlarının sabırsızlıkla çözüm beklediği toplu sözleşme masası öncesi talep edilen yüzdelik zam oranlarının dahi karşılanmadığı, kamu çalışanlarına 2022 ve 2023 yıllarına ait zam oranlarının 12 yıl olduğu gibi yine enflasyon oranı olduğu, Kamu çalışanlarına “Refah Payı” dahi verilmediği, 3600 Ek Göstergenin Kamu çalışanlarının tümüne verilmediği, Bayram İkramiyesinin alınamadığı, 4B’li kamu çalışanlarının 4A Kadrosuna Geçişlerin sağlanmadığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Geçişinin Sağlanmadığı, Ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarında herhangi bir artışın olmadığı, Sözlü sınavın kaldırılmadığı, Gelir vergisinin %15’e sabitlenmediği, kamu çalışanlarının tümüne seyyanen zam almak yerine kendilerine sendika aidatlarına %300 zam yaptıran v.b. bir çok sorunun çözümlenmediği 6.dönem toplu iş sözleşmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.

12 yıldır denenen ve yetki verilen sendika ve konfederasyonun kamu çalışanlarının yararına ve faydasına bir amaç taşımadığı ve işveren heyetinin teklifleri karşısında çaresiz kaldığı ve kamu çalışanlarının geleceğini sendika aidatına tercih eden yapıların gelecek için umut olmayacağı da çok açıktır.

Ayrıca, grev hakkı olmayan toplu iş sözleşmelerinin ve ideolojik siyasi sendika ve konfederasyonların yetkili olduğu TİS masasının kaybedeni hiç şüphe yok ki hep Kamu Çalışanları olmuştur ve olacaktır. 6 Dönem toplu iş sözleşmesinde hüküm altına alınan “%1 Örgütlenme Barajının” asıl amacının etkisiz yetkili sendika ve konfederasyonda oluşacak istifa ve erimenin önünü almak için yapıldığının farkında ve bilincindeyiz. Söz konusu düzenleme anayasaya ve uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerle bağdaşmadığı gibi kamu sendikacılığında “SENDİKAL TEKELLEŞME”ye neden olacağı açıktır.

Sendikal örgütlenmenin önüne getirilen engeller kaldırılıncaya kadar “Eylemsel Birliktelik”, “Hukuksal Birliktelik” ve “Örgütsel Birliktelik” olmak üzere tüm gücümüzle alanda, sahada ve masada birlikte mücadele etmemiz, birlikte çalışma kültürünü geliştirmemiz, birlikte karar alabilme becerimizi geliştirmemiz ve kamu çalışanlarının umudu olmayla ilgili gayretlerimizi artırmamız zorunluluk ve gereklilik haline gelmiştir.

Bu çağrımız, eğitim hizmetleri iş kolunda olup “ideolojik Siyasi Sendikacılığa HAYIR!” diyen ve bunu ilke olarak kabul etmiş tüm sendikalaradır.

“BİRLEŞEREK BÜYÜYELİM”

“BU OYUNU HEP BİRLİKTE BOZALIM”

+