Unvan Değişikliği Mülakat Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesini Talep Ettik.

Unvan Değişikliği Mülakat Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesini Talep Ettik.

Bilindiği üzere Unvan Değişikliği Sınavı Mülakat sonuçları 30/08/2021 tarihinde açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara baktığımızda tüm adaylara yazılı sınav puanı=sözlü sınav puanı verildiği görülmektedir. Bu uygulama 70 puan ve üzeri yazılı sınav puanı alan adaylar açısından adil ve hakkaniyetli olsa da 60-69,9 puan alan adayları mağdur etmiştir.

 

Önümüzde 2018 yılında yapılan ve yazılıda 60-70 arasına sözlüde 70 puan, 70 puan ve üzeri alan adaylara yazılı sınav puanı verilmiş ve tek bir mağdur dahi yaratmamış görevde yükselme mülakatlarının uygulama örneği var iken ve sendikamızca yapılan tüm uyarılara rağmen Bakanlıkça neden böyle bir uygulama içine girildiği maalesef anlaşılamamıştır. Bu uygulama neticesinde sayıları bini geçkin personelimiz açıkça mağdur edilmiş olacak, ilana çıkılan birçok kadro boş kalacak sınavın amacına ulaşmasından uzak bir durum ortaya çıkacaktır.

 

Yaşanan bu mağduriyet neticesinde yüzlerce eğitim çalışanının hakkını hukuk zemininde mahkemelerde arayacağı da kuşku götürmez bir gerçektir. Daha önce yapılan şube müdürlüğü mülakat sonuçlarına da birçok adayın itiraz ettiği, haklarını mahkemeler vasıtasıyla elde etmesi sonucu yeniden mülakata girmeye hak kazandığı da ayrıca bilinmektedir.

 

Tüm bu gelişmeler ışığında Unvan Değişikliği mülakat sürecinin tekrar gözden geçirilmesini; yazılı sınavda 60-69,9 puan alan tüm adaylara sözlü puanı için 70 verilmesini, veya Bakan onayı ile yazılı sınavda 60 ve üzeri alan tüm adaylar için Mülakat Puanı= 100 uygulaması yapılarak sözlü sınava katılan her adaya tercih hakkı verilmek suretiyle sorunun çözüme kavuşturulmasını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir kez daha talep ettik.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

picture

+