Unvan Değişikliği Sözlü Mülakatında 60-69,9 Arasında Puan Alan Adaylar İçin Duyurudur.

Unvan Değişikliği Sözlü Mülakatında 60-69,9 Arasında Puan Alan Adaylar İçin Duyurudur.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı. Açıklanan sonuçlara baktığımızda tüm adaylara yazılı sınav puanı=sözlü sınav puanı verildiği görülmektedir. Bu uygulama 70 puan ve üzeri yazılı sınav puanı alan adaylar açısından adil ve hakkaniyetli olsa da 60-69,9 puan alan adayları mağdur etmiştir. Önümüzde 2018 yılında yapılan ve yazılıda 60-70 arasına sözlüde 70 puan verilmiş ve tek bir mağdur dahi yaratmamış görevde yükselme mülakatının uygulama örneği var iken Bakanlık yetkililerin neden böyle bir yol izlediğini akıl ve mantık çerçevesinde izah dahi edemiyoruz. Maalesef yüzlerce eğitim çalışanı iş bilmez bürokratların yaptığı sorumsuz uygulamanın mağduru olmuştur.

Peki Şimdi  bu uygulamadan mağdur olan eğitim çalışanları nasıl bir yol izleyecek. Bakanlık tarafından yayınlanan Sözlü Sınav Duyurusu Ve Uygulama Takvimine göre sözlü sınav sonuçlarına itiraz dilekçeleri, 03 Eylül 2021 tarihine kadar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Personelin GÖREV YAPTIĞI KURUMA verilecektir.

Ayrıca; söz konusu davanın ehliyet yönünden kişisel olarak açılması gerekmektedir. Bu nedenle; itiraz dilekçelerine olumsuz cevap verilen ve dava açmak isteyen üyelerimizin aşağıda istenilen belgeleri hazırladıktan sonra mesai saatleri içerisinde 05064588452 telefondan Sendikamız Avukatı Ebru Büşra SELVİTOPU ile iletişime geçmeleri halinde gerekli hukuki destek(dava dilekçesi hazırlanması ve davanın takibi) kendilerine verilecektir.  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Not: Dava açılması için gerekli belgeler: Yazılı Sınav Sonucu; Sözlu Sınav Sonucu; İtiraz Dilekçesi, İtiraza verilen cevap, muvafakatname

 

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

…………..Müdürlüğünüze bağlı ……………….olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan Unvan Değişikliği yazılı sınavında ….puan alarak sözlü sınava katılmaya hak kazandım.

………. günü saat ……..’da girdiğim unvan değişikliği sözlü sınavında yazılı sınavdan da almış olduğum …….. puanı aldığımı öğrendim. Anlaşıldığı üzere şahsım dâhil tüm adaylara yazılı sınav puanları aynen verildiğinden ve şahsıma verilen bu puanın söz konusu sözlü sınavdaki sorulara verdiğim cevaplarıma göre düşük olduğu açıkça ortadadır. Tüm adaylara yazılı sınav ile sözlü sınavda aynı puan verildiği göz önüne alındığında, sözlü sınavın objektiflikten uzak olduğu ve mağduriyet yarattığı görülmektedir. Zira yazılı sınava ilişkin baraj 60 puan iken sözlü sınav barajı 70 puan olarak belirlenmiştir. Bu durumda yazılı sınavdan 60-69,99 puan alan adaylar sözlü sınavda vermiş oldukları cevaplar dikkate alınmaksızın değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Tüm bu sebeplerle sözlü sınav sürecinin objektif olarak değerlendirilmediğinden, sözlü sınav sonucuma itiraz eder ve yeniden değerlendirilmesini arz ederim.  …../ …../ 2021

                                                                                                                                                                                           Adı Soyadı

                                                                                                                                                                                            Adres

 

EK:………….. tarihinde yapılan Unvan Değişikliği Sınav  Sonucu

picture

+