“BAĞIMSIZ KAMU SENDİKALARINDAN BİRLİKTELİK MESAJI: “BİZ BURDAYIZ! İŞTE MEYDAN!””

 “BAĞIMSIZ KAMU SENDİKALARINDAN BİRLİKTELİK MESAJI: “BİZ BURDAYIZ! İŞTE MEYDAN!””

 

Türkiye genelinde siyaseten bağımsız olan 192 kamu sendikaları olarak; 6.Dönem toplu sözleşme masasının kaybedeni kamu çalışanları olmasına rağmen bir başarıymış gibi lanse edilen ve kamu çalışanlarının umuduna, geleceğine ve iradesine karşı ipotek koymayı hedefleyen ve sendikal tekelleşmenin önündeki bariyerleri kaldıran TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE karşı bir araya gelmiş bulunmaktayız.

 

6.Dönem Toplu İş Sözleşmesinin içeriğinde; Kamu çalışanlarının gerçek sorunlarının çözümü için irade koyulmadığı, yetkili sendika ve ortağı tarafından toplu sözleşme masası öncesi talep edilen yüzdelik zam oranlarının dahi karşılanmadığı, kamu çalışanlarına 2022 ve 2023 yıllarına ait zam oranlarının 12 yıl olduğu gibi yine enflasyon oranı olduğu, Kamu çalışanlarına “Refah Payı” dahi verilmediği, 3600 Ek Göstergenin Kamu çalışanlarının tümüne verilmediği, Bayram İkramiyesinin alınamadığı, 4B’li kamu çalışanlarının 4A Kadrosuna Geçişlerin sağlanmadığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Geçişinin Sağlanmadığı, Ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarında herhangi bir artışın olmadığı, Sözlü sınavın kaldırılmadığı, Gelir vergisinin sabitlenmediği, kamu çalışanlarının tümüne seyyanen zam almak yerine kendilerine toplu sözleşme ikramiyesi olarak %300 zam yaptıran v.b. bir çok sorunun çözümlenmediği bir TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAŞARISIZ, ETKİSİZ ve YOK HÜKMÜNDE olduğunu kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

 

Ayrıca, Toplu İş Sözleşmesinin tarafları olan işveren heyeti başkanı, yetkili sendika/konfederasyon başkanı ve ortağının Legal kurulmuş sendikalara karşı kullandığı “Merdiven Altı” ifadesine karşı herhangi bir tepki şu ana kadar ortaya koymadığını görmekle birlikte legal kurulmuş sendikalara karşı kullanılan “Merdiven Altı” ifadesini aynen kendilerine iade ediyoruz.

 

Yine, Sendikal örgütlenme önüne engel koyan, hizmet kollarına %1’lik baraj getiren ve “Sendikal Rekabet” yerine “Sendikal Cinayet Teşebbüsünde” bulunan “MEMUR-SEN ve ORTAĞI KAMU-SEN” Türkiye Sendikal Örgütlenme tarihinde “KARA LEKE” olarak anılacaktır.

 

192 Bağımsız Sendikalar Olarak;

1- 6.Dönem Toplu İş Sözleşme Masasında alınmayan tüm hakların alınması ve kamu çalışanlarının ideolojik siyasi sendikalarda “REHİN” olmadığı ve Kamu çalışanlarının örgütsel ve üretimden gelen gücünün aylık 88 liraya satılamayacak kadar değerli olduğunu göstermek için 31 AĞUSTOS 2021 tarihinde T.C. Çalışma Bakanlığı önünde bağımsız tüm sendikalarla birlikte “BASIN AÇIKLAMASI” ve “EYLEM” yapılmasına,

 

2- 6.Dönem Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin iptali için YARGI’ya başvuru yapılmasına ve tüm sendikaların açılan davalara müdahil olmasına,

 

3- Siyasi parti ve guruplarıyla heyetler halinde görüşülmesine, tüm hizmet kollarında toplantılara devam edilmesine ve Hizmet Kollarında Birleşme, Birlikte Hareket Etme, Birlikte Konfederasyon Kurma v.b. tüm alternatiflerin tartışılmasına karar verilmiştir.

 

BAĞIMSIZ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI

+