Milli Eğitim Bakanlığınca Sınavsız Ataması Yapılan Şube Müdürü ve Sayman Sayılarını İstedik.

Milli Eğitim Bakanlığınca Sınavsız Ataması Yapılan Şube Müdürü ve Sayman Sayılarını İstedik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde boş olan şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle ataması, görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olanların bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonucu atamaları gerçekleştirilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesi dışında TEMMUZ 2018 ve AĞUSTOS 2021 yılları arasında belirtilen atama yönetmeliği dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 76.Maddesine göre atanan şube müdürü ve sayman sayısının sendikamıza bilgi verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

picture

+