DEMİREL “MASADA ORTAKLIĞINIZI SAHADA GÖRMEK İSTERİZ! ORTAK EYLEM PLANINIZI DA AÇIKLAYIN!”

DEMİREL “MASADA ORTAKLIĞINIZI SAHADA GÖRMEK İSTERİZ! ORTAK EYLEM PLANINIZI DA AÇIKLAYIN!”

 

Ağalar, beyler toplandı ve karar verildi. 12 yıldır yetkili olan sendika ve konfederasyonun başkanı düne kadar “Masaya Sadece Yetkili Sendika Otursun!” derken, 12 yılın etkisizliği, eylemsizliği ve siyasetin emir erliğinden doğan başarısızlıklarını örtbas etmek için yanına bir diğer ideolojik sendikayı ve konfederasyonu “Ortak” seçerek 6. Dönem toplu sözleşme masasına “Ortak Talep” ile gitmiştir.

 

“ORTAKLIK SADECE TALEPLER ÜZERİNDE BİRLİK Mİ?”

 

Milyonlarca kamu çalışanının gözü kulağı 6. Dönem Toplu Sözleşme Masasındadır. Ağustos ayının sonunda nihayete erecek toplu sözleşme masasında 2 ortak ideolojik sendika ve konfederasyonun ortaklıkları sadece talepler üzerindeki birlik mi? yoksa masada uyuşmazlık çıktığında ve kamu çalışanlarının beklentisi karşılanmadığında eylemsel birlik olacak mı?

 

“12 YILDIR OYNANAN OYUNUN SON SAHNESİNİ YENİ ORTAK DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?”

 

Talep etmek en kolay olanıdır. Mesele taleplerin karşılanmadığı durumda üretimden gelen gücün hangi ölçüde kullanılıp, kullanılmayacağıdır. 12 yıldır gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübeye göre; Toplu sözleşme masasında talepler karşılanmıyor ve yetkili sendika küçük, anlamsız, sonuç getirmeyen bir eylemle süreci geçiştirmeyi tercih ediyor. Elbette danışıklı bir oyunun ve 12 yıldır perdede olan bir oyunun son sahnesinin ne olacağını da iyi bilsek de bu oyuna yeni dahil olan ideolojik siyasi yeni ortağın, 12 yıllık oyunun hangi sahnesini değiştireceği veya hangi sahnede rol alacağını merak etmiyor da değiliz.

“İŞVEREN HEYETİNİN DEĞİL, KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKASI OLDUKLARINI HATIRLAYACAKLAR MI?”

 

Bu oyunu bozmak gibi bir niyet varsa, kamu çalışanlarını yoksulluk sınırı üzerine çıkarmak için bir irade varsa, işveren heyetinin değil, kamu çalışanlarının sendikası olduklarını hatırlamak ve bu uğurda bir mücadele etmek istiyorlarsa…

 

Bir an önce, 6. Dönem toplu sözleşme masasından çıkabilecek uyuşmazlıklar sonrasında birlikte, güçlü ve sonuç getirecek bir eylemsel ortaklığa ve kamu çalışanlarının özlediği sendikal mücadelenin ana damarı olan alanlara inip inmeyeceklerini bilmek kamu çalışanlarının hakkıdır.

 

“ORTAK EYLEM PLANLARINI AÇIKLAMAK ZORUNDALAR.  EYLEMLERE DESTEK VERECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ.”

 

20 gün içinde sonuçlanacak 6. Dönem toplu sözleşme masasından uyuşmazlık çıkması durumunda ortakların “EYLEM PLANLARINI” kamuoyuyla neden paylaşmadıklarına anlam veremiyoruz ve yetkili sendika ve yeni ortağının masadaki talep birliktelikleri, alanlarda da görmek isteriz. ORTAK EYLEM planlarını kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz ve sonuç alınacak eylem kararlarına TEÇ-SEN olarak destek vereceğimizi şimdiden ilan ederiz.

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

+