Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hakkında Bilgilendirme!

Unvan Değişikliği Sınavı Mülakat Sonuçları Hakkında BİLGİLENDİRME.

Gün içinde sendikamıza Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarının ilan edildiği, sınav sonuç ekranının açıldığı yönünde bilgiler iletilmiştir. Sınav sonuç ekranından adaylar için kaldı/geçti şeklinde işaretleme yapıldığı da görülmüş bunun üzerine sendikamızca bir açıklama yapılmıştır. Haberimiz üzerine Bakanlık yetkililerince söz konusu ekranın yazılı sınav puanlarını gösterdiğini kaldı/geçti şeklinde işaretlemenin de MTSK sonuç modülündün kaynaklı olduğunu ve yanlışlığın fark edildikten sonra gerekli düzenlemenin yapıldığı sendikamıza iletilmiştir. Ayrıca sürecin sözlü sınav takviminde ilan edildiği üzere ilerlediği, sınav sonuçlarının da takvime göre 30/08/2021 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

Yine bu süreçte sözlü sınav mülakat uygulamasının; yazılı sınav puanı=sözlü sınav puanı şeklinde gerçekleşmesi konusunda karar alındığı ve yazılı sınavdan 60-69,99 arasında puan alan eğitim çalışanlarının 'Başarısız' sayılacağı ve tercih hakkı verilmeyeceği hususunda çok ciddi bilgiler sendikamıza ulaşmıştır.

Eğer sendikamıza ulaşan bilgiler doğru ise; oluşacak bu durum ilk bakışta yazılıda 70 puan ve üzerinde alan adaylar açısından başarı sıralamasını değiştirmeyen herkese eşit davranıldığı izlenimi yaratan bir uygulama gibi görünse de yazılıda 60-69.9 arasında puan alan adaylar açısından adaletsiz ve hayal kırıklığı yaratan bir uygulama olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2018 yılında yapılan mülakatlarda yazılı sınav başarı puanı 60 ,sözlü sınav başarı puanı 70 olduğu için yazılı sınavda 60-70 puan arası alan her adaya 70 puan verilmiş, 70 puan ve üzeri alan adaylara da yazılı sınav puanı verilmişti. Böylece yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara yazılı sınav başarı sıralaması bozulmadan tercih hakkı sağlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde 2018 yılında uygulamasını yine kendi yaptığı ve kimsenin itiraz etmediği, herkes tarafından kabul ve takdir görmüş bir mülakat örneği var.

Testi kırılmadan önce buradan yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz.

Çünkü; eğer böyle bir uygulama yapılacak olursa 60,69.9 arasında puan alan adaylar için haklı bir itiraz kanalı açılmış olacak, belki de unvan değişikliği atama sürecini akamete uğratacak sonuçlar doğmasına sebebiyet verilmiş olacaktır.

Ayrıca sıralamayı değiştirmeyecek, sorunsuz sonsuz karar varken, Bakanlığın en sorunlu tercihte kararlı olmasına da bir anlam verilememiş olup bu karardan vazgeçilmesini bekliyoruz.

Unvan değişikliği sözlü sınav sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığınca sorun çıkarmayacak sonsuz tercihten birini seçmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+