6. Dönem Toplu Sözleşmede Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri İş Kolunun Birinci Çözülmesi Gereken Konusu; Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarına Verilmesi Olmalıdır.!

6. Dönem Toplu Sözleşmede eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunun birinci çözülmesi gereken konusu; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi olmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan öğretmenlere, 1990 yılından itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. Maddesi gereğince, her yıl eylül ayında “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmektedir.

Ancak, MEB bünyesinde öğretmen haricinde görev yapan eğitim çalışanlarına (GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personel) “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmemektedir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanları, üyeleri, milletvekilleri ile yapılan görüşmeler neticesinde; herhangi bir ayrım yapılmadan bütün eğitim çalışanlarına “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmesi için birçok kanun teklifi verilmesini sağlamış; MEB’in en üst düzey kademesine kadar bu sorunun çözümü için yollar aranmıştır.

Eğitim ve öğretimin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan fiziki koşullar iyileştirilmeden, altyapı hazırlıkları yapılmadan ve teknik imkânlar sağlanmadan; eğitim-öğretim yapılması ve eğitimin kalitesinin arttırılması mümkün değildir.

Yıllardır, eğitim yılına hazırlık ödeneğinden mahrum bırakılan ve okulların eğitim-öğretime hazırlanmasında çok büyük emeği geçen diğer eğitim çalışanlarına da (GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personel) “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” verilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Toplu sözleşme masasında eğitim öğretim ve bilim hizmetleri iş kolunun birinci çözülmesi gereken konusu; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi olmalıdır.

Eğitim çalışanlarının ve sendikamızın bu haklı talebinin 6. Dönem Toplu Sözleşme Masasına gelip gelmeyeceğinin, bu sorunun çözümü için gayret gösterilip gösterilmeyeceği hususunun yetmiş bin eğitim çalışanı adına yakından takipçisi olduğumuzun bu vesileyle bir kez daha bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+