Kurumlar Arasında Farklılık Gösteren Özel Hizmet Tazminatı Oranları Eşitlenmeli. Ek Ödeme Oranları Arasındaki Farklar Giderilmelidir.

EK ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARI HAKKANİYETE UYGUN ŞEKİLDE ACİLEN YÜKSELTİLMELİDİR.

Bilindiği üzere; kamu çalışanlarının ücretlerinin belirlenmesinde birçok gelir unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; aylıklar, zamlar, tazminatlar, ek ödeme ve aile yardımı ödeneği olarak sınıflandırılabilir. Bu gelir unsurları içerisinde en önemli gelir kalemini ise özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları oluşturmaktadır.

Ancak, özel hizmet tazminat ve ek ödeme oranlarındaki adaletsizlik, kamu çalışanlarını ücretlerinde çok büyük farklılıklar oluşmasına neden olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır.

Ayrıca, ek ödemeden emekli keseneği yapılmaması nedeniyle emekli maaşlarında da ciddi kayıplar yaşanmaktadır.  Diğer taraftan; ek gösterge oranlarında da şef ve daha alt ünvanlarda görev yapan kamu çalışanları mağdur edilmiştir.

Bir önemli diğer husus ise; 666 sayılı KHK, eşit işe eşit ücret prensibiyle çıkarılmasına rağmen; bazı Kurumlara yönelik yapılan ayrıcalıklı düzenlemeler nedeniyle, ücrette adalet dengesi bozulmakta ve eşitlik ilkesi zedelenmektedir.

Mahalli idarelerde (Belediye, Özel İdare vb.) görev yapan kamu çalışanlarına “sosyal denge tazminatı” düzenlemesiyle aylık yaklaşık 1.250,00 TL’ye kadar ilave ödeme yapılmakta olup, böylece diğer kurumlarda aynı unvanda görev yapan kamu çalışanları mağdur edilmektedir.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sadece şeflerin ve saymanların özel hizmet tazminat oranlarındaki adaletsizlik aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ADALET BAKANLIĞI  İLE MEB PERSONELİ TAZMİNAT KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Unvan

Derece

Adalet Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

FARK

Özel Hizmet Tazminat Oranı

Özel Hizmet Tazminat Tutarı

Özel Hizmet Tazminat Oranı

Özel Hizmet Tazminat Tutarı

Şef

1

110

1.732,46

60+10

1.102,48

629,99 TL

Sayman-Müdür-

Şube Müdürü

1

175

2.756,19

135

2.126,21

629,99 TL

 

Görüleceği üzere, sadece özel hizmet tazminatı arasındaki ücret farkı 629,00 TL’dir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan bazı unvanların 2021 yılına ait özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MEB BAZI UNVANLARA AİT ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE EK ÖDEME ORANLARI

Unvan

Derece

Özel Hizmet Tazminatı

Ek Ödeme

Toplam Tutar

(TL)

Tazminat Oranı

Tazminat Tutarı (TL)

Ek Ödeme Oranı

Ek Ödeme Tutarı (TL)

Hizmetli

3-4

45

708,74

90

1.417,47

2.126,21

Memur+VHKİ

3-4

49

771,73

100

1.574,97

2.346,70

Teknisyen

3-4

64

1.007,98

100

1.574,97

2.582,95

Şef

3-4

60+10

1.102,48

105

1.653,72

2.756,20

Şube Müdürü

1

135

2.126,21

170

2.677,44

4.803,65

 

Unvanlar

Fark Tutarı

Fark Oranı %

Hizmetli İle Memur Arasındaki Fark Tutarı

220,49 TL

% 9

Memur İle Şef Arasındaki Fark Tutarı

409,50 TL

% 8,5

Şef İle Şube Müdürü Arasındaki Fark Tutarı

2.047,45 TL

% 57

 

Görüleceği üzere, hiyerarşik kademelere göre unvanlar arasında sadece özel hizmet tazminatı ve ek ödeme tutarlarında ciddi şekilde adaletsizlikler bulunmaktadır.

Anayasamızın 55’inci maddesinde; “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” Hükmü yer almaktadır.

Özel hizmet tazminat oranları 2006 yılında, ek ödeme oranları ise 2011 yılında belirlenmiş olup, çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da dikkate alındığında, belirlenen oranlar günümüz şartlarında çok yetersiz kalmaktadır.

Gerek Kamu kurumları arasında farklılıkların, gerekse unvanlar arasındaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi ve kamu çalışanları arasında çalışma barışının sağlanması açısından; özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden belirlenmesi elzem hale gelmiştir.

Bu sebeple; G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,.ve S.H.S. kadrolarında görev yapan personellerin; ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANINA + 40 puan ve G.İ.H.,T.H.S.,Y.H.S.,S.H.S ve 4/B  kadrolarında görev yapan personellerin EK ÖDEME ORANINA + 40 puan eklenmeli ve kısmen de olsa ücret adaletsizliği acilen giderilmelidir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+