TEÇ-SEN Toplu Sözleşme Mali Haklar 1. Maddesini Açıklıyoruz!

Bilindiği Üzere; Ağustos 2021 tarihinde Kamu çalışanlarının özlük, mali, sosyal ve ekonomik hak kayıplarının iadesi için Yetkili sendika ve konfederasyon ile İşveren heyeti ile Toplu Sözleşme Görüşmeleri yapılacaktır.

 

12 yıldır aynı sendika ve konfederasyona yetki veren kamu çalışanlarının biriken sorunları ve mali kayıplarının bu toplu sözleşme masasında giderilecek mi? yoksa sorunlar derinleşerek devam mı edecek? yaşayarak göreceğiz.

 

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak; Kamu çalışanlarının geçmiş yıllardan gelen kayıpları da dikkate alınarak "MALİ HAKLAR" Başlıklı Taleplerimizin 1. Maddesini Açıklıyoruz.

 

MALİ HAKLAR

1.MADDE

a) Kamu çalışanlarının aylık ücret güncellemesinin Ağustos 2021 tarihinden başlatılması ve Ağustos 2021 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına 1.250 Lira Seyyanen zam güncellenmesi yapılmasına ve ek olarak Enflasyon oranında artış yapılmasına,

 

b) 2022 Ocak Ayında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına 500 Lira seyyanen zam güncellenmesi yapılmasına ve ek olarak Enflasyon oranında artış yapılmasına,

 

c) 2022 Temmuz Ayında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına 500 Lira seyyanen zam güncellenmesi yapılmasına ve ek olarak Enflasyon oranında artış yapılmasına,

 

d) 2023 Ocak Ayında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına 500 Lira seyyanen zam güncellenmesi yapılmasına ve ek olarak Enflasyon oranında artış yapılmasına,

 

e) 2023 Temmuz Ayında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan tüm kamu çalışanlarına 500 Lira seyyanen zam güncellenmesi yapılmasına ve ek olarak Enflasyon oranında artış yapılmasına,

 

f) Emekli Kamu Çalışanlarına da yukarıda yazılı (a), (b), (c), (d) ve (e) oranlarında artış yapılmasına,

 

TEÇ-SEN - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası 2021 Toplu Sözleşme Taleplerimizin Mali Haklar 1. maddesini olarak kamuoyunun ve kamu çalışanlarının Bilgisine Sunarız.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+