PROMOSYON ÜCRETİ GASPINA SON VERİLDİ.

PROMOSYON ÜCRETİ GASPINA SON VERİLDİ.

Kamu çalışanlarının maaşlarını banka üzerinden alması sebebiyle bankalar tarafından promosyon ücreti adı altında verilen ücretlerin 6'şar aylık dilimler halinde ödenmesi uygulamasının haksız bir uygulama olduğunu dile getirerek sendikamızca eyleme gidilmişti.

Başbakanlıkça yayımlanan 2008/18 no'lu genelgeye göre banka tarafından verilen promosyon ücretlerinin 6'şar aylık dilimler halinde ödenmesi işlemine son verilerek, ilgili personelin hesabına aktarılması uygulamasına geçilmiştir.

 

5 Ağustos 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26958

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu: Banka Promosyonları.

GENELGE

2008/18

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı genelgenin 5'inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

"5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir."

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan

+