Unvan Değişikliği Sınavı Atama İşlemleri İçin MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Görüş Alınmasını Talep Ettik!

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğüne)

 

İlgi       a) 2020 -Pr.No.09 Nolu Protokol

            b) 2020-Pr.No.09-01 Nolu Protokol

            c) MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu.

            d) MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması

    Hakkındaki Yönetmelik

 

            Milli Eğitim Bakanlığında GİH-THS-SHS-YHS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının kariyer ve liyakat kapsamında ilgi (a), (b), (c) ve (d) protokol ve yönetmelik hükümlerine göre MEB Unvan Değişikliği Sınavı 02-03 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.

 

            Milli Eğitim Bakanlığınca Unvan Değişikliği yazılı sınavından 60 ve üzeri puan alan eğitim çalışanları için önce sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav sonrası ise atama takvimi ve atama kılavuzu yayımlanacaktır. İlgi (c) başvuru kılavuzun ek -1 tablosunda ihtiyaç duyulan kadro, sınıf, derece ve toplam boş olan kadro sayıları açıklanmış olup alan/branş bazında ihtiyaç duyulan kadro, sınıf, derece ve toplam sayı açıklanmamıştır.

 

            MEB Unvan Değişikliği sınavı alan/branş bazında ayrı ayrı yapılmış olup atama işlemlerinin de alan/branş bazlı olması durumunun ; MEB Unvan Değişikliği Atama işlemlerini kesintiye uğratacak herhangi bir hukuki dayanak oluşturup/oluşturmayacağı hususunda MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınmasını talep ediyoruz.

           

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

picture

+