ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA VERİLMESİ KONUSU CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULUNCA DEĞERLENDİRİLECEK.

SENDİKAMIZCA KURULA İLETİLMEK ÜZERE DİLEKÇE KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR . HEDEF 65.000 DİLEKÇE. HAYDİ BİR DİLEKÇE’DE SEN İMZALA.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına görev yapan öğretmenlere, 1990 yılından itibaren “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmektedir.

MEB bünyesinde görev yapan ve okulların eğitim-öğretime hazırlanmasında çok büyük emeği geçen eğitim çalışanlarına (GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personel) “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmemesi, çalışma barışını ve huzurunu bozmakta; bu durum, kurum içinde aynı amaca hizmet eden eğitim çalışanları arasında ayrımcılık hissini uyandırmaktadır.

Eğitim yapılması ve eğitimin kalitesinin arttırılması, MEB bünyesinde görev yapan bütün eğitim çalışanlarının çalışma barışının sağlanması suretiyle, hep birlikte uyum içinde senkronize bir şekilde çalışmasına bağlıdır.

Eğitim ve öğretimin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan fiziki koşullar iyileştirilmeden, altyapı hazırlıkları yapılmadan ve teknik imkânlar sağlanmadan, eğitim yapılması ve eğitimin kalitesinin arttırılması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle; bir milletin ordusu donatılmadan cepheye asker sürülemez.

Okullarımızın eğitim ve öğretime hazırlanması ve fiziki altyapının oluşturulması için;

1-) Boya, bakım, onarım, soba yakma ve temizlik işleri hizmetli eğitim çalışanları,

2-) Kaloriferlerin bakım-onarımı ve yakılması kaloriferci eğitim çalışanları,

3-) Okulların korunması ve güvenliği bekçi eğitim çalışanları,

4-) Okul binalarının yapım ve onarım işlerinin keşif, ihale ve teknik kontrollük işleri teknik personel (mimar, mühendis, tekniker, teknisyen) eğitim çalışanları,

5-) Taşıma, yemek, bilgisayar, sıra, masa, vb. eğitim materyalleri, kırtasiye ve kitap dağıtım ihale işleri, milli eğitim müdürlüğünde görev yapan memur, VHKİ, Şef, Şube Müdürü vb. eğitim çalışanları, tarafından yapılmaktadır. 

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, kuruluşumuzdan bugüne kadar, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanları, üyeleri ve milletvekilleri ile yapılan görüşmeler neticesinde; herhangi bir ayrım yapılmadan bütün eğitim çalışanlarına “öğretim yılına hazırlık ödeneği” verilmesi için birçok kanun teklifi verilmesi sağlanmış; MEB’in en üst düzey kademesine kadar bu sorunun çözümü için yollar aranmıştır.

Yıllardır, öğretim yılına hazırlık ödeneğinden mahrum bırakılan MEB bünyesinde GİH-YHS-THS-SHS-4/B sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarına da “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” verilmesi için bir çok alanda ve kolda çalışmalar yürütmekte, girişimlerde bulunmaktayız.

Bu girişimlerimiz neticesinde; Sendikamız ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu arasında yapılan yazışmalar sonucunda; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi talebimizin, Kurulda görüşüleceği ifade edilmiştir.   

Bu bağlamda; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin herhangi bir ayrım yapılmadan bütün eğitim çalışanlarına eşit şekilde ödenmesi amacıyla, eğitim çalışanlarının taleplerini de göstermesi açısından; Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na gönderilmek üzere dilekçe eylemi başlatılmıştır.

Söz konusu dilekçeler doldurularak imzalı şekilde Sendikamıza gönderilecek olup, dilekçeler Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na Sendikamız tarafından toplu halde iletilecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+