DEMİREL: "Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılsın!"

DEMİREL “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR!”

 

Nedir Yardımcı Hizmetler Sınıfı?

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu devlet memuru olarak görev yapan ve kurumun temizliğinden, evrak getir-götürüne kadar, badana boyadan, sıraların, kömürlerin taşınmasına kadar, bahçe düzenlemesinden, bekçiliğe kadar, yemek dağıtımından her türlü ayak işinin jokerliğine kadar her türlü iş ve işlemleri herhangi bir mesaiye bağlı kalmadan bizzat amirin inisiyatifi ile yerine getiren çok eski bir personel çalışma sistemidir.

 

1950’lerden 2000’li yıllara kadar gerek okul/kurumlarda kaloriferlerin olmaması, sınıflarda sobaların yanması, evrak işlerinin ıslak imzalı yapıldığı v.b nedenlerle gerekli olan ve amacına uygun istihdam edilen bu sınıfın günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan bir sistem olmaktan çıkmıştır.

 

TBMM- Türkiye Büyük Millet Meclisine “Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personellerinin 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atanması Hakkındaki Kanun Teklifi “ verilmiş olup bugüne kadar olumlu yönde ilerleme kaydedilmemiştir.

 

TEÇ-SEN- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını ve yerine modern bir çalışma sisteminin getirilmesi hedeflerimiz arasında olup bu sorunun çözülmesi için her türlü mücadeleyi yapacağız.

 

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

+