BAKANLIK GÖRÜŞMELERİNİN 2. TURU TAMAMLANDI.

Şeflik iptalleri, boş şeflik kadroları için sınav açılması, yardımcı hizmetler kadrosundan genel idari hizmetler sınıfına geçişin sağlanması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması, ek-dersücretlerinin ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi konularında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Remzi KAYA ile yapılan ikinci tur görüşmemiz tamamlanmıştır.

Yapılan toplantıya, sendikamız genel başkanı Ümit DEMİREL'in il dışında olması sebebiyle Genel Teşkilatlandırma Başkanımız Niyazi DAĞCI, Ankara İl Başkanımız Ergün Cengiz, Ankara İl Mevzuat Başkanı Ahmet KOÇOĞLU ve  Ankara Kazan İlçe Başkanı Durhasan AKSOY katıldı.

Sendikamız genel başkanlığınca hazırlanan genel brifing raporu Personel Genel Müdürü Remzi KAYA'ya bizzat elden verilerek, sendikamız teklif ve önerilerinin dikkate alınarak çalışmalara hız verilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

* Son günlerde şef kadrolarının iptal edilmesiyle ilgili Ülke genelinde yaşanılan sıkıntının eğitim çalışanları derinden etkilediği,

* Kadrosu iptal edilen şef mağdurlarının durumları hakkında düzenleme yapılarak mağduriyetlerin önlenmesi gerektiği,

* Kariyer yapmak için bekleyen eğitim çalışanlarının ise biran önce şeflik sınavının açılmasını beklediği,

* Milli Eğitim Bakanlığı birimleri tarafından mutlak suretle bir açıklama yapılarak belirsizliğin gidirilmesi gerektiği,

* Yapılacak sınavın Açıköğretim fakültesi bütünleme sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılması gerektiği,

* Norm kadro uygulaması esaslarının bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiği,

* Norm kadro esaslarına dayalı yönetmelik çıkarılarak sağlam temellere oturtulması gerektiği,

* Yardımcı hizmetler kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının genel idare hizmetler sınıfına geçişini sağlayacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takvimlerinin mutlaka açıklanması gerektiği,

* Ek-ders ücretlerinin ve eğitim öğretime hazırlık ödeneklerinin Milli Eğitim bakanlığında görev yapan Tüm Eğitim Çalışanlarına verilmesi gerektiği konularında geniş bir toplantı ve görüş alışverişi yapılmıştır.

Yapılan toplantı sonucunda;

* Milli Eğitim Bakanlığının elinde bulunan toplam 4500 civarında boş şeflik kadrosunun doldurulması için şeflik sınavının 24 ekim 2008 tarihinde planlandığı ve yapılması muhtemel sınav için klavuzun yazılmaya başlandığı ve resmi açıklamanın en yakın zamanda yapılacağı,

* Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra şeflik sınavının yapılması önerimizin değerlendirmeye alınacağı,

* Norm kadro esasları ile ilgili yönetmeliğin hazırlandığını ve bakanlar kurulunun onayını beklediği,

* Yardımcı hizmetler kadrosundan genel idari hizmetler sınıfına geçişle ilgili görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2008 yılı içerisinde düşünülmediği ancak 2009 yılında yeniden bir değerlendirme yapılacağı,

* Ek-ders ücretleri ve eğitim öğretime hazırlık ödeneklerinin tüm eğitim çalışanlarına değişik adlarla verilmesi konularında maliye bakanlığıyla ciddi çalışmalarının yapıldığı belirtilmiştir.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak, yukarıda bahsi geçen konuların takipçisi olacağımızın bilinmesini ve özellikle ek-ders ve eğitim öğretime hazırlık ödeneklerinin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi noktasında her türlü girişimi sendika olarak yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Eğitim Çalışanlarının sorunları gündeme getirmek ve bu sorunlarının çözülmesini sağlamak için önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu ile 3. tur görüşmelerimiz başlayacaktır.

+